ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 21-2-1939

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΙΤΑΛOI ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ: Η Ιταλία προβαίνει εις συμπλήρωσιν των στρατιωτικών αυτής προπαρασκευών με την κατηγορίαν ότι τα δημοκρατικά κράτη συμφωνούντος και του κ. Ρούσβελτ οδηγούν τον κόσμον προς σύρραξιν. [...] Η Ιταλία θέλει να θέση τας εν τη Αφρική δυνάμεις της επί ποδός πολέμου. Πιθανολογείται ότι αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις εις την Αφρικήν, ανερχόμεναι έως 62 χιλιάδας θα αυξηθούν συντόμως [...].

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΡΑΝΚΟ: [...] Ο στρατηγός Φράνκο προτίθεται ν’ ανασυγκροτήση την Κυβέρνησίν του, αναθέτων την πρωθυπουργίαν εις τον ήδη υπουργόν των Εσωτερικών κ. Σεράνο Υ Σούνερ [φωτ.: αριστερά]. Ο στρατηγός Φράνκο θα παραμείνη Αρχηγός του Κράτους και των ενόπλων δυνάμεων. [...] Η πρόθεσις του στρατηγού Φράνκο να αναλάβη επισήμως το αξίωμα του αρχηγού του Κράτους ερμηνεύεται ως σημαίνουσα την καθιέρωσιν μονίμων στενών φιλικών σχέσεων μετά της Γερμανίας και Ιταλίας.

«ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ»: Αύριον το βράδυ το ημικρατικόν θέατρον Κοτοπούλη αναβιβάζει το νέον ελληνικόν έργον του κ. Αλέκου Μ. Λιδωρίκη «Αίθουσα αναμονής» [...], το πρώτον ελληνικόν θεατρικόν έργον του 1939 [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ