ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό εισιτήριο στις συγκοινωνίες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ

Να πετάξουν τα χάρτινα εισιτήρια θα μπορέσουν σε λίγο καιρό οι επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια προμηνύονται θετικές εξελίξεις στην έκβαση του διαγωνισμού για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΣΑ ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο στον διαγωνισμό για την εγκατάσταση και λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), την κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή - LG CNS. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΑ ελήφθη μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των τριών εταιρειών που κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά (Τέρνα Ενεργειακή-LG CNS, Intrasoft International-Intrakat, ΑΤΕΣΕ-ΜΕΤΚΑ). Σε αυτήν τη φάση έχουν τη δυνατότητα οι άλλες δύο εταιρείες -όλες οι συμμετέχουσες δηλαδή πλην του αναδόχου- να υποβάλουν ενστάσεις επί των οικονομικών προσφορών. Ωστόσο κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η υποβολή ένστασης σε αυτήν τη φάση είναι αρκετά δύσκολη τεχνικά και εξηγούν ότι έχει ξεπεραστεί ο σκόπελος των ενστάσεων στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση (κατά 50%, καθώς το υπόλοιπο θα υλοποιηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ) για μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 χρόνια. Το έργο θα αποπληρώνεται βάσει μηχανισμού πληρωμών κατά την περίοδο λειτουργίας του, που θα αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών. Οπως έχει ήδη επισημάνει το υπουργείο Υποδομών, το ελληνικό Δημόσιο δεν αγοράζει μια προμήθεια, αλλά μια υπηρεσία η οποία μετά την παρέλευση 12ετίας, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, θα περιέλθει στην κυριότητα του ΟΑΣΑ.

Το σύστημα, εκτός από τα «έξυπνα», ηλεκτρονικά εισιτήρια περιλαμβάνει και μπάρες στους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς. Ο ΟΑΣΑ εκτιμά ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο αποτελεί το βασικό όπλο καταπολέμησης της εισιτηριοδιαφυγής, καθώς θα τοποθετηθούν οι μπάρες στο μετρό, ενώ παράλληλα θα δώσει τη δυνατότητα για καλύτερο σχεδιασμό του μεταφορικού έργου, βελτιωμένο έλεγχο των χρηματοοικονομικών του μεγεθών, σχεδιασμό και υλοποίηση ευέλικτων και ελκυστικών τιμολογιακών πολιτικών, πιο ορθολογική κατανομή των εσόδων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, ανάλογα με το μεταφορικό έργο που έχουν προσφέρει. Το νέο «έξυπνο» εισιτήριο θα διατίθεται και θα φορτίζεται σε πολλά σημεία πώλησης. Υπολογίζεται ότι το ΑΣΣΚ θα αρχίσει να εγκαθίσταται στο τέλος του 2014 στα μέσα σταθερής τροχιάς, αρχής γενομένης από το μετρό.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ