ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ παραπομπών της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Τις περισσότερες παραπομπές σε παραβάσεις έχει τον μήνα Σεπτέμβριο η Ελλάδα, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία. Η πιο σημαντική από τις έξι παραπομπές του μήνα είναι η επιβολή προστίμου για ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Η Ε.Ε. ζητάει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιβληθεί στην Ελλάδα πρόστιμο ύψους 14.904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ, έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις.

Αυτή είναι η δεύτερη καταδικαστική απόφαση σε διάστημα πέντε ετών για το θέμα αυτό καθώς και παλαιότερα η Ε.Ε. είχε κρίνει ότι η Ελλάδα δεν είχε σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων όπως ιατρικά ή χημικά, που η παραμονή τους για μεγάλο διάστημα στο περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και προβλήματα υγείας. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει συμμορφωθεί πλήρως εντός του 2013, ενώ ακόμα και σήμερα η Επιτροπή δεν έχει λάβει κάποιο αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.

Δεύτερο θέμα αρκετά σημαντικό, για την ελληνική ναυτιλία αυτή τη φορά, είναι ότι η Επιτροπή ζητάει από την Ελλάδα να σταματήσει τις φορολογικές διακρίσεις για πλοία με αλλοδαπή σημαία.

Σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες της χώρας, τα πλοία με ελληνική σημαία έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση καθώς εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος και φορολογούνται σε πιο απλό και πιο μικρό ειδικό φόρο χωρητικότητας για ναυτικές δραστηριότητες. Η Eπιτροπή θεωρεί πως τέτοιοι κανόνες είναι εναντίον των ευρωπαϊκών για ελευθερία εγκατάστασης, ελευθερία παροχής υπηρεσιών και ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Ετσι, αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τρίτο σημαντικό θέμα είναι η εφαρμογή των κανόνων άδειας, διαμονής και εργασίας για νόμιμους διακινούμενους εργαζόμενους τρίτων χωρών.

Ενώ από τον Δεκέμβριο του 2013 έχει βγει οδηγία με καινούργια διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας σε πολίτες της Ε.Ε., αλλά και ένα σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες, η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει την οδηγία στους ελληνικούς νόμους. Γι’ αυτό και η Επιτροπή τής δίνει προθεσμία δύο μηνών ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία να περάσει στην εθνική, διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι υπόλοιπες τρεις παραπομπές αφορούν τη μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων έτσι ώστε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα της Ε.Ε. να έχουν τα ίδια υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Επίσης η Επιτροπή ζητάει από την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία για τα πρατήρια βενζίνης στα σύνορα με Τουρκία, Αλβανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, προκειμένου να πωλούν καύσιμα χωρίς ειδικούς φόρους κατανάλωσης όπως γίνεται έως τώρα. Η τελευταία παραπομπή αφορά την επιβολή κανόνων για τους επιβάτες που ταξιδεύουν με λεωφορεία και πούλμαν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ