ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεγχος καταθέσεων και εισοδημάτων

Ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη διασταύρωση όλων των καταθέσεων των Ελλήνων με τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία σχεδιάζει ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την άμεση είσπραξη των φόρων που αναλογούν στα αδήλωτα εισοδήματα.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών συγκροτείται επιτροπή για να καθορίσει τον τρόπο που θα έρθουν στις φορολογικές αρχές όλες οι τραπεζικές καταθέσεις προκειμένου αυτές να διασταυρωθούν με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων.

Ειδικότερα το σχέδιο προβλέπει μαζική αποστολή από τις τράπεζες των στοιχείων των καταθέσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxis όπου με ηλεκτρονικές μεθόδους θα γίνεται σύγκριση με τα διαθέσιμα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε φορολογούμενου.

Στην επιτροπή που συγκροτείται με την υπουργική απόφαση μετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδας, το ΣΔΟΕ, η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και θα έχει έργο:

• Να ετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να γίνει η μαζική αποστολή στοιχείων από τις τράπεζες και η σύγκριση των καταθέσεων με τα εισοδήματα. Οπως ορίζεται στην απόφαση «Στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογής η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική / οικογενειακή τραπεζική περιουσία για κάθε ΑΦΜ ή ομάδες ΑΦΜ κατ’ έτος και ταυτόχρονα θα τη συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά / οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, προσδιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, ήτοι το αδήλωτο ετήσιο εισόδημα για κάθε ΑΦΜ ή ομάδες ΑΦΜ». Για τον έλεγχο θα αξιοποιηθούν οι βάσεις δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να εξαχθούν ανά ΑΦΜ, ομάδες ΑΦΜ ή και μαζικά ανά χρήση, τα εισοδήματα (δηλωθέντα, αδιάθετα), τα ακίνητα, τα μεταφορικά μέσα και λοιπές πληροφορίες.

• Να βελτιώσει το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία φυσικού ελέγχου κάθε ελεγχόμενου προσώπου.

• Να ετοιμάσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ