ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αναπτυξιακό ταμείο αναβαθμίζεται το ΕΤΕΑΝ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο δανεισμός και η παροχή εγγυήσεων, η συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων και η χορήγηση μικροπιστώσεων είναι οι τρεις τομείς πάνω στους οποίους σχεδιάζεται η αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) σε αναπτυξιακό φορέα. Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την απορρόφηση του ΤΑΝΕΟ, που σήμερα είναι ουσιαστικά ανενεργό, ενώ η χρηματοδότηση του φορέα θα γίνει μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά και εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Διευρυμένος ρόλος

Ο σχεδιασμός για τον διευρυμένο ρόλο του φορέα περιγράφεται σε νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομίας, το οποίο είναι σε διαβούλευση με τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, στον βαθμό που για τη χρηματοδότηση θα αξιοποιηθούν πόροι και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Στόχος, οι σχετικές συζητήσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο. Η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων περιγράφεται επίσης και στον νέο αναπτυξιακό νόμο που είναι προς ψήφιση στη Βουλή, σε μια προσπάθεια να κινητοποιηθούν κεφάλαια σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς.

Την πρόθεση της κυβέρνησης να αναβαθμίσει το ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακό ταμείο επανέλαβε χθες ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας στο 2ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας της Ναυτεμπορικής: «Φυγή προς τα εμπρός – Βέλτιστες στρατηγικές στα χρόνια της κρίσης», εντάσσοντας τη σχετική πρωτοβουλία στις «πρόσθετες οδούς που αναζητάει για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων». Η μετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ θα στηριχθεί στη βάση της συνδιαχείρισης κεφαλαίων σε συνεργασία με άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα οποία θα μοχλεύονται μέσω των εμπορικών τραπεζών, διοχετεύοντας στις επιχειρήσεις επενδυτικά κεφάλαια, κεφάλαια κίνησης ή εγγυήσεις. Η συμμετοχή του απευθείας στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων αποτελεί επίσης μέρος του σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας ρόλο equity fund σε νεοσύστατες κυρίως start ups επιχειρήσεις. Τρίτο πυλώνα αποτελούν επίσης οι μικροπιστώσεις έως 10.000 ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων, που λόγω του μεγέθους τους δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα.

Χρηματοδοτική διπλωματία

Στη χθεσινή ημερίδα ο κ. Σταθάκης έκανε λόγο για «χρηματοδοτική διπλωματία», με στόχο την ενίσχυση της δραστηριοποίησης στην Ελλάδα διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης και η Παρευξείνια Τράπεζα. Να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την ενίσχυση της μόχλευσης των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί μια ταχύτατα διαδεδομένη πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η τάση αυτή ερμηνεύει και την έντονη δραστηριοποίηση παραδοσιακών θεσμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, αλλά και την ενεργοποίηση νέων εργαλείων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, γνωστό ως πακέτο Γιούνκερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες όπως η Ισπανία έχουν κινητοποιήσει μέχρι σήμερα πόρους μέσω του αντίστοιχου ΕΣΠΑ ύψους 5 δισ. ευρώ. Η ανάπτυξη αυτών των εργαλείων βασίζεται κυρίως στη συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες μέσω των οποίων διοχετεύονται δάνεια, αλλά και στην απευθείας χρηματοδότηση στις περιπτώσεις που υπάρχει χώρος χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ