ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρεται από την Πανορθοδόξη Σύνοδο η Ρωσική Εκκλησία

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το στρατηγικό παίγνιο ενόψει της σύγκλησης της Πανορθόδοξης Συνόδου στην Κρήτη.

Το Πατριαρχείο Μόσχας επιβεβαίωσε, ουσιαστικώς, πριν λίγη ώρα τις εκτιμήσεις που υπήρχαν για αποστασιοποίησή του από τους σχεδιασμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ζητώντας την αναβολή της Πανορθόδοξης Συνόδου, προκειμένου να αναζητηθεί κοινός τόπος μεταξύ των εκκλησιών που έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να απέχουν.

Στην ανακοίνωση της Μόσχας σημειώνεται, ότι η ρωσική εκκλησία συντάσσεται με τις εκκλησίες Αντιοχείας, Γεωργίας, Σερβίας και Βουλγαρίας «περί αναβολής της Πανορθοδόξου Συνόδου και συγκλήσεως αυτής τη χρονική στιγμή, η οποία θα πρέπει να καθορισθεί ἐν τῳ περαιτέρω κατόπιν πανορθοδόξου συζητήσεως και με απαραίτητο όρο την εξασφάλιση της συμφώνο γνώμης των Προκαθημένων των όλων κοινώς ανεγνωρισμένων κατά τόπους αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών». Προστίθεται δε πως «σε περίπτωση κατά την οποία η Αγιωτάτη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ούτε και αυτή την πρόταση θα δεχθεί, ενώ η Σύνοδος στην Κρήτη θα συγκληθεί, παρά την αντίθετη γνώμη ενίων κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, μετά βαθείας λύπης να ανακοινώσει την αδυναμία της συμμετοχής σε αυτή της αντιπροσωπείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας». 

Από την πλευρά του, το Οικουμενικό Πατριαρχείου είχε προ ημερών εκφράσει την έκπληξή του για τη στάση των εκκλησιών. «Ἡ Ἱερά Ἐνδημοῦσα Σύνοδος, μετ᾿ ἐκπλήξεως καί ἀπορίας ἐπληροφορήθη τάς ἐσχάτως ἐκφρασθείσας θέσεις καί ἀπόψεις ἐνίων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί, ἀξιολογήσασα αὐτάς, διεπίστωσεν ὅτι οὐδέν θεσμικόν πλαίσιον ὑφίσταται πρός ἀναθεώρησιν τῆς ἤδη δρομολογηθείσης συνοδικῆς διαδικασίας» σημειωνόταν στο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καλώντας «ἅπαντας νά ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά μετάσχουν εἰς τάς, κατά τάς προκαθωρισμένας ἡμερομηνίας, ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ὡς πανορθοδόξως ἀπεφασίσθη καί ὑπεγράφη τόσον ὑπό τῶν Προκαθημένων εἰς τάς Ἱεράς Συνάξεις αὐτῶν ὅσον καί ὑπό τῶν ἐξουσιοδοτημένων ἑκάστοτε Ἀντιπροσωπειῶν καθ᾿ ὅλην τήν μακράν προπαρασκευαστικήν τῆς Συνόδου διαδικασίαν».  

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ