Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 4-IX-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΩΝ: Χθες την εσπέραν συνήλθεν εις τρίωρον συνεδρίασιν το Συμβούλιον Οικονομικής Αμύνης υπό την προεδρίαν του Πρωθυπουργού κ. Ιωάννου Μεταξά και ησχολήθη με ζητήματα του συναλλάγματος. Μετά το πέρας της συνεδριάσεως, εδόθη προς δημοσίευσιν η εξής απόφασις: «Το Συμβούλιον της Οικονομικής Αμύνης […] αποφασίζει: 1) Οπως κληθώσι πάντες οι κατέχοντες χρηματοκιβώτια παρά Τραπέζαις ίνα μέχρι και της 30ής Σεπτεμβρίου 1936 προσέλθουν και ανοίξουν ταύτα. […].»

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΩΝ: Ο Υπουργός των Εσωτερικών κ. Σκυλακάκης αναχωρεί την προσεχή Τρίτην διά Κρήτην, όπου θα παραμείνη επί 15 ημέρας. Ο κ. Σκυλακάκης θα περιοδεύση ολόκληρον την μεγαλόνησον διά να αντιληφθή αυτοπροσώπως τας ανάγκας των κατοίκων της και αναπτύξη προς αυτούς το έργον, τους σκοπούς και τας επιδιώξεις της κυβερνήσεως. [Σημ. «Φ»: Ενέργειες του Σκυλακάκη, όπως η προαγγελθείσα, που τον εμφανίζουν με περίπου πρωθυπουργικές αρμοδιότητες, οδήγησαν τον Μεταξά στην απόφασή του να απαλλαγεί εγκαίρως από τον φιλόδοξο υπουργό του.]

ΑΛΚΑΖΑΡ: Παρίσιοι, 3.- Ο εν Mαδρίτη ανταποκριτής του Πρακτορείου Χαβάς επεσκέφθη χθες το Τολέδον όπου παρετήρησεν ότι η κυρία πρόσοψις του [φρουρίου] Αλκαζάρ έχει καταστραφή τελείως από τας κυβερνητικάς οβίδας. Ο υπουργός των Στρατιωτικών της Μαδρίτης [δημοκρατικοί] επεσκέφθη την παρελθούσαν νύκτα το Τολέδον και συνδιελέχθη με το κυβερνητικόν επιτελείον το οποίον πολιορκεί το Αλκαζάρ. Αναμένεται ότι θα δοθεί η διαταγή της εφόδου. [Σημ. «Φ»: Το Αλκαζάρ κατέστη σύμβολο αντιστάσεως των Ισπανών εθνικιστών. Οι πολιορκούμενοι ευέλπιδες άντεξαν με λυσσώδη αντίσταση μέχρι που έφθασε ο Φράνκο και εξεδίωξε τους δημοκρατικούς πολιορκητές.]

ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ: Η Ιερά Σύνοδος επέβαλε εις τον παρεκτραπέντα Μητροπολίτην Κοζάνης Ιωακείμ την ποινήν της εξαμήνου απομακρύνσεως εκ της έδρας του και της παραμονής του κατά το διάστημα τούτο εις Μονήν του Αγίου Ορους. [Σημ. «Φ»: Ο μετέπειτα ΕΑΜίτης ιεράρχης είχε στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στην Κυβέρνηση Μεταξά για αδιαφορία του κράτους έναντι της Δυτικής Μακεδονίας.]

ELEUTHERE-NICOLAS DZÉLÉPY: «Ο πραγματικός “αγών” του Χίτλερ. Του κ. Ε. Ν. Τζελέπη. «Le vrai “combat” d’Hitler». Πρόλογος Wladimir d’Ormesson. (Εκδοσις Lucien Vogel). Ο κ. Τζελέπης εις το νέον του βιβλίον εκθέτει τας περιπετείας του αγώνος τον οποίον ωργάνωσαν επί των ερειπίων του Συντάγματος της Βαϊμάρης, η τάξις των «Βαρώνων» εκπροσωπούσα το μεγάλο κεφάλαιον και ο Χίτλερ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ