ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αύξηση επενδύσεων περιόρισε την ύφεση το β΄ τρίμηνο του 2016

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η μείωση των εξαγωγών και της κατανάλωσης οδήγησαν στη συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο 2016, σύμφωνα με την ανάλυση από τη Eurobank, των στοιχείων που ανακοινώθηκαν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις ήταν εκείνες που συγκράτησαν από περαιτέρω πτώση την οικονομική δραστηριότητα.

Τα κύρια συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η τράπεζα, με βάση τα στοιχεία για το ΑΕΠ, είναι:

1. Η ύφεση συνεχίστηκε για 4ο συνεχές τρίμηνο λόγω της συρρίκνωσης των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

2. Η πτώση των εξαγωγών πηγάζει αποκλειστικά από τον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, μεταφορές). Στην κατηγορία των αγαθών σημειώθηκε αύξηση. Η τράπεζα επισημαίνει πως τα εν λόγω μεγέθη είναι πραγματικά, δηλαδή το επίπεδο των τιμών διατηρείται σταθερό. Σε όρους ονομαστικών μεγεθών, δηλαδή σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν πτώση παρόμοια με εκείνη που αποτυπώνεται στα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ. Συνεπώς, ο αποπληθωριστής των εξαγωγών κατέγραψε μεγάλη μείωση. Αυτό οφείλεται στην πτώση των τιμών του πετρελαίου (κατά μέσον όρο οι εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων αποτελούν το 1/3 των συνολικών εξαγωγών αγαθών της ελληνικής οικονομίας).

3. Η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ αποδείχθηκε μικρότερη του αναμενομένου λόγω της αύξησης των επενδύσεων. Πάντως, οι αναλυτές της τράπεζας σημειώνουν ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην εν λόγω μεταβολή. Η ενίσχυση του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου προήλθε από τις κατηγορίες των άλλων κατασκευών και του μεταφορικού εξοπλισμού και των οπλικών συστημάτων.

4. Οι προσδοκίες, το τρέχον διαθέσιμο εισόδημα, η αβεβαιότητα και οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων αποτελούν πιθανούς ερμηνευτικούς παράγοντες των προαναφερθέντων μεταβολών.

5. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανοδική πορεία της απασχόλησης, η καθοδική τροχιά της παραγωγικότητας της εργασίας συνεχίστηκε το 2ο τρίμηνο του 2016. Ωστόσο, η τράπεζα υποστηρίζει ότι ο αρνητικός ρυθμός μεταβολής ήταν μικρότερος σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

6. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση αποτελεί ένα θετικό στοιχείο αναφορικά με την προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το 2ο εξάμηνο 2016. Ομως, η Eurobank επισημαίνει ότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα πρώτα στοιχεία του 3ου τριμήνου 2016 παρουσιάζουν μεικτή εικόνα (π.χ. οικονομικό κλίμα, δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή και δείκτης PMI).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ