ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δέκα προτάσεις από τον ΣΕΒ για την ανάκαμψη της οικονομίας

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Οι προτάσεις του ΣΕΒ παρουσιάζονται εν όψει και των εξαγγελιών της πολιτικής ηγεσίας στη φετινή ΔΕΘ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παράλληλα με ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ιδιωτική οικονομία, ικανό να αντιμετωπίσει τα κακώς κείμενα και να δώσει προοπτική για το μέλλον, προτάσσει ο ΣΕΒ ως ζητούμενο στις αναμενόμενες εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας στη ΔΕΘ. Αναλύοντας την πρότασή του στο εβδομαδιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία, ο ΣΕΒ, θέτει 10 άμεσες παρεμβάσεις που κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει το αναπτυξιακό αυτό πρόγραμμα:

1. Εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου, περιλαμβανομένων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς καθυστερήσεις στην επίτευξη των συμφωνηθέντων, για την εκταμίευση των δόσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

2. Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί και ενεργοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου μέσω του Επενδυτικού Ταμείου.

3. Αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» με επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την πώληση επισφαλών απαιτήσεων και την αναδιάρθρωση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.

4. Μείωση των φορολογικών συντελεστών στη βάση ενός ισοδύναμου προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

5. Θέσπιση οριζόντιων φοροαπαλλαγών μέσω υπεραποσβέσεων επενδυτικών δαπανών.

6. Λήψη μέτρων για την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

7. Επανασχεδίαση του ΕΝΦΙΑ, ώστε να μην επιβάλλεται στη συσσώρευση ακίνητης περιουσίας μέσω του συμπληρωματικού φόρου, καθώς αυτό επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων και τα χιλιάδες επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου.

8. Εξορθολογισμός φορολογικών και μη επιβαρύνσεων στα ακίνητα και, ενδεχομένως, κατάργησή τους μέσω ενσωμάτωσης των αντίστοιχων εσόδων στη φορολογία εισοδήματος ή στον ΕΝΦΙΑ.

9. Αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τα επαγγελματικά και τα αστικά ακίνητα, ώστε να διευκολύνεται η αναμόρφωση εμπορικών δρόμων και η ανάπλαση του οικιστικού ιστού της πόλης, με ταυτόχρονη χορήγηση φοροαπαλλαγών στις σχετικές επενδύσεις, εφόσον επιδιώκονται και κοινωνικοί στόχοι αύξησης της προσφοράς κατοικίας σε υποβαθμισμένες περιοχές ή πάρκων, πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ. που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της πόλης.

10. Προτεραιοποίηση της δεύτερης/εξοχικής κατοικίας και της κατασκευής υποδομών προς εκμετάλλευση των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουν καταστήσει την Ελλάδα χώρα υψηλής προτίμησης επισκεπτών προορισμού και κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ