ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι επιλογές της ΕΚΤ και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

Σήμερα αναμένονται διευκρινίσεις από τον Μάριο Ντράγκι για τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τρία πιθανά σενάρια για τα επόμενα βήματα της ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραθέτει το τμήμα Οικονομικών Μελετών της Eurobank, ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ και τις επίσημες ανακοινώσεις του Μάριο Ντράγκι. Σύμφωνα με τη Eurobank, τα σενάρια είναι τα εξής:

1. Αύξηση του πλαφόν του 33% που έχει θέσει η ΕΚΤ για κάθε έκδοση. Η ΕΚΤ, σύμφωνα με τα ισχύοντα, δεν μπορεί να διακρατά στο χαρτοφυλάκιό της πάνω από το 33% καθεμιάς έκδοσης ομολόγων. Σύμφωνα με την Eurobank, η ΕΚΤ θα μπορούσε να αυξήσει το όριο για τα ομόλογα χωρίς ρήτρες συλλογικής ευθύνης από 33% σε 40%-50%, προκειμένου να αυξηθεί το φάσμα των επιλέξιμων ομολόγων. Δεδομένου ότι η συνολική αξία της αγοράς ευρωπαϊκών ομολόγων διάρκειας 2 έως 31 ετών ανέρχεται σήμερα σε περίπου 6 τρισ. ευρώ και περίπου το 61% εξ αυτών δεν διαθέτει ρήτρες συλλογικής ευθύνης (CAC), μία αύξηση του ανώτατου ορίου από 33% έως 50% θα προσθέσει περίπου επιπλέον απόθεμα ομολόγων 620 δισ. ευρώ στη λίστα των επιλέξιμων τίτλων.

2. Απόσυρση της ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης για τα ομόλογα που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Σήμερα, για να εντάξει η ΕΚΤ κάποια ομόλογα, θα πρέπει η απόδοσή τους να μην είναι χαμηλότερη από το -0,4%. Η απόσυρση του συγκεκριμένου ορίου εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη μείωση των αποδόσεων των πιο μακροπρόθεσμων ομολόγων, σημειώνει η Eurobank.

3. Κατανομή των ομολόγων που αγοράζει η ΕΚΤ ανάλογα με το χρέος της κάθε χώρας και όχι το μέγεθος της εθνικής κεντρικής τράπεζας. Σήμερα, η κατανομή των ομολόγων που αγοράζει η ΕΚΤ, μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, γίνεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στα κεφάλαια της ΕΚΤ. Το ποσοστό της κάθε κεντρικής τράπεζας (χώρας) ονομάζεται και «κλείδα». Αυτά τα ποσοστά προσαρμόζονται κάθε πέντε χρόνια. Σύμφωνα με την Eurobank, εάν οι «κλείδες» υπολογίζονταν με βάση το μέγεθος του δημοσίου χρέους, τότε θα λάβουν μεγαλύτερη στήριξη τα κράτη που την έχουν περισσότερο ανάγκη, όπως είναι η Ελλάδα, η οποία ωστόσο δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι σε πρόσφατες δηλώσεις του αρνήθηκε να δεσμευθεί ως προς το χρονοδιάγραμμα της απόφασης για να κάνει επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η ΕΚΤ θα αποφασίσει για αυτό το θέμα ύστερα από την ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που θα εκπονήσει η ίδια, πιθανότατα τον Δεκέμβριο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ