ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία πιθανά σενάρια για τον ρόλο και το μέλλον των κεντρικών τραπεζών

Σύμφωνα με τη μελέτη της PwC, οι συγκεκριμένες αλλαγές θα υπαγορεύσουν κατά κύριο λόγο το πώς θα μετασχηματιστεί ο τραπεζικός κλάδος ως σύνολο, ενώ καταδεικνύουν ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος και η μορφή του ρυθμιστικού του πλαισίου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η PwC βλέπει τρεις βασικές δυναμικές για αλλαγές στις κεντρικές τράπεζες. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι αλλαγές αυτές θα υπαγορεύσουν κατά κύριο λόγο το πώς θα μετασχηματιστεί ο τραπεζικός κλάδος ως σύνολο και κατά συνέπεια ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος και η μορφή του ρυθμιστικού πλαισίου στον κλάδο.

Σενάριο 1: Οι τραπεζικές υπηρεσίες όλο και περισσότερο θα παρέχονται εκτός της ρυθμισμένης τραπεζικής αγοράς. Η PwC εκτιμά πως τα εμπόδια εισόδου μη τραπεζικών ιδρυμάτων στην παροχή των μέχρι πρότινος βασικών τραπεζικών υπηρεσιών θα συνεχίζουν να υποχωρούν και η σύνδεση μεταξύ του παραδοσιακού και του σκιώδους τραπεζικού συστήματος θα αυξηθεί. Οι κεντρικές τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της εποπτείας ενός κλάδου που επεκτείνεται συνεχώς σε τομείς όπως ο δανεισμός μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, τα καινούργια ψηφιακά νομίσματα, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία blockchain. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν στη διαμόρφωση αποκεντρωμένων δικτύων που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, επαναπροσδιορίζοντας πληρωμές και συναλλαγές.

Σενάριο 2: Οι τράπεζες πρέπει να κάνουν γενναίες επενδύσεις και να ανακαλύψουν και να εδραιώσουν εκ νέου τη θέση τους στην κοινωνία. Οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν πλεονεκτήματα, όμως για να εξασφαλίσουν τη μελλοντική τους παρουσία χρειάζεται να κάνουν σημαντικές επενδύσεις και να ανακαλύψουν και να εδραιώσουν εκ νέου τη θέση τους στην κοινωνία, αλλά και να διασφαλίσουν τη συνεχή στήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Παρά τη φθορά που έχουν υποστεί οι τράπεζες από την οικονομική κρίση, το όνομα και η φήμη τους εξακολουθούν να τους προσδίδουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και ενδεχομένως ισχύ, σε συνδυασμό με την οικειότητα, την εμπειρία και το γεγονός ότι βρίσκονται υπό αυστηρή εποπτεία. Για να επανεδραιώσουν τη θέση τους, είναι σημαντικό για τις τράπεζες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της αλλάζοντας την κουλτούρα και τη συμπεριφορά τους. Πρέπει να προσδώσουν ασφάλεια, ακεραιότητα, εμπιστοσύνη και ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Σενάριο 3: Οι ρυθμιστικές αρχές και το ρυθμιστικό πλαίσιο χρειάζεται να αναπροσανατολιστούν και να στραφούν από την αστυνόμευση στην προστασία. Εάν οι τραπεζικές υπηρεσίες γίνουν πιο κατακερματισμένες και διαφοροποιημένες, είναι λογικό το ρυθμιστικό περιβάλλον και η δημόσια πολιτική να στρέψουν το ενδιαφέρον τους από τα ιδρύματα στις αγορές και τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με την PwC, η ρύθμιση της συμπεριφοράς θα πρέπει να αποτελέσει το πρωτογενές επίπεδο ρύθμισης των τραπεζών, με πολύ πιο περιορισμένη μορφή μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας επικεντρωμένης σε θέματα που αφορούν το σύστημα συνολικά και όχι κάθε εταιρεία μεμονωμένα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ