ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ*

Ακυρος ο πλειστηριασμός για τηλεοπτικούς σταθμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πλειστηριασμός για τη διάθεση των 4 τηλεοπτικών σταθμών νομίζω ότι είναι άκυρος, διότι, πέραν των άλλων, ο κ. Σαββίδης ομολόγησε θρασύτατα και υπερηφάνως ότι στον διαγωνισμό αυτό διεδραμάτισε ρόλο «λαγού», δηλαδή «αβανταδόρου».

Είναι περίεργο, δε, διότι κομπάζει για το ότι έπαιξε θαυμάσια τον ρόλο του, που προφανώς κάποιος «σκηνοθέτης» τού τον ανέθεσε. Οταν όμως απεδέχθη να παίξει τον ρόλον αυτόν ίσως δεν υποπτευότανε ότι γινότανε πρωταγωνιστής μιας καλοστημένης απάτης, η οποία στοιχειοθετείται πλήρως υποκειμενικά και αντικειμενικά και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος.

Ο ρόλος του «λαγού» και ο στόχος αυτών που στην περίπτωση αυτή τον επεστράτευσαν συνίστανται στην επιδίωξη και επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού τιμήματος πώλησης των τηλεοπτικών σταθμών. Συγκεκριμένα, η απάτη συνίσταται στο ότι ο «αβανταδόρος» εμφανίζεται ως πραγματικός παίκτης στον διαγωνισμό, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλό όργανο αυτών που οργανώνουν τη δημοπρασία.
Από την πλευρά τους, οι οργανωτές του διαγωνισμού απέκρυψαν αθεμίτως από τους μετέχοντες ότι θα υπάρχει μεταξύ αυτών και κάποιος ο οποίος θα είναι εικονικά ενδιαφερόμενος, οι δε προσφορές του πλασματικές.

Ο κ. Σαββίδης είναι αδύνατον να ισχυρισθεί ότι ενήργησε αυτοβούλως στον βαθμό που δηλώνει ότι ο μόνος ρόλος του ήταν η εικονική παρουσία του ως δήθεν μετέχοντος στον διαγωνισμό και πρέπει να αποκαλύψει επακριβώς ποια ήσαν τα πρόσωπα που τον επιστράτευσαν να διαδραματίσει τον ρόλο του αβανταδόρου.

Με τον μανδύα, λοιπόν, του πραγματικού παίκτη, προβαίνει διαρκώς σε υψηλότερες από τους άλλους προσφορές τιμήματος, εξαναγκάζοντάς τους να αυξάνουν και αυτοί το τίμημα, οι οποίοι εάν μεν ανακηρυχθούν πλειοδότες θα το καταβάλουν, ενώ ο κ. Σαββίδης, που είναι όργανο των οργανωτών του πλειστηριασμού, δεν ξέρω αν, τι και πόσα κερδίζει, πάντως τίποτε δεν χάνει!

Εάν λοιπόν οι λοιποί μετέχοντες του διαγωνισμού εγνώριζαν την πραγματικότητα, δεν επρόκειτο φυσικά να λάβουν καν μέρος στον διαγωνισμό. Εάν δηλαδή έστω υποπτεύοντο ότι οι αυξημένες προσφορές Σαββίδη ήσαν εικονικές, δεν θα προέβαιναν σε περαιτέρω αύξηση των προσφορών τους προκειμένου να υπερκεράσουν την εικονική προσφορά Σαββίδη.

Εξάλλου δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι ήταν δυνατόν τα κυβερνητικά στελέχη, που οργάνωσαν τον διαγωνισμό με πρωτοφανή πράγματι μέτρα ασφαλείας, θα παρότρυναν έναν εκ των μετεχόντων να παίξει τον ρόλο του «αβανταδόρου» ζημιώνοντας τους λοιπούς μετέχοντες.

Χάριν λοιπόν στην καλά στημένη αυτή παγίδα από τους οργανωτές του πλειστηριασμού, αυτοί που μετείχαν στον διαγωνισμό υπέστησαν τεράστια ζημία, εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καρπώθηκε το ελληνικό Δημόσιο, που όμως αποτελεί παράνομο όφελος, στον βαθμό που τα όργανά του οργάνωσαν –με την άμεση συνέργεια Σαββίδη–, την πραγματική αρπαγή αυτών των εκατομμυρίων που ζημιώθηκαν οι λοιποί μετέχοντες.

Το γεγονός ότι, τελικά, ο ωφελούμενος ήταν το ελληνικό Δημόσιο, δεν αποτελεί ελαφρυντικό αλλά μάλλον επιβαρυντική περίσταση, αφού η μεν διοίκησις πρέπει πάντοτε να είναι χρηστή, το δε κράτος έντιμο. Δεν είναι όμως όταν επιδιώκει, διοργανώνει και καρπούται όφελος που είναι παράνομο, όπως στην προκείμενη περίπτωση.

Περιττόν βέβαια και να λεχθεί ότι ο τρόπος δράσεως, το τεράστιο ύψος ζημίας που υπέστησαν οι μετέχοντες στον πλειστηριασμό, προσδίδει κακουργηματικό χαρακτήρα στην απάτη.

Πρέπει σε μια προκαταρκτική εξέταση, που τυχόν θα διεξαχθεί από τη Δικαιοσύνη, να ερωτηθεί επιμόνως ο κ. Σαββίδης ποιοι τον παρότρυναν να παίξει τον ρόλο του «λαγού», και έναντι ποίου ανταλλάγματος.

*Ο κ. Αριστείδης Ι. Οικονομίδης είναι δικηγόρος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Παρισίων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ