ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρές... ποινές για τραπεζίτες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρότατη πίεση για την επίτευξη συγκεκριμένων, μετρήσιμων αποτελεσμάτων στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τυχόν αστοχίες θα επιφέρουν επώδυνες επιπτώσεις.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Aυτόματες πωλήσεις πακέτων μη εξυπηρετούμενων δανείων, διοικητικές αλλαγές και πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, δηλαδή αυξήσεις κεφαλαίου, περιλαμβάνονται στο ποινολόγιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ για όσες εγχώριες τράπεζες δεν πετύχουν τους στόχους μείωσης των «κόκκινων» δανείων.

Ετσι για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με ισχυρότατη πίεση για την επίτευξη συγκεκριμένων, μετρήσιμων αποτελεσμάτων στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τυχόν αστοχίες θα επιφέρουν επώδυνες επιπτώσεις. Σημειώνεται ότι το βουνό των «κόκκινων» δανείων, ύψους 100 δισ. ευρώ, δεν σχηματίστηκε ξαφνικά αλλά είναι το βαθμιαίο αποτέλεσμα της 8ετούς βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης, ενώ μέχρι τώρα τα αποτελέσματα των τραπεζών στην αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος είναι εξαιρετικά φτωχά.

Η κατάσταση αυτή, υπό την πίεση των θεσμών και των εποπτικών αρχών, θα αλλάξει δραστικά άμεσα. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι διοικήσεις των τραπεζών και ο SSM θα συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοτικούς στόχους για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, με χρονικό ορίζοντα από το τέταρτο τρίμηνο του 2016 μέχρι το τέλος του 2019.

Συνολικά οι εγχώριες τράπεζες θα πρέπει να μειώσουν, σε διάστημα 39 μηνών, τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα κατά 40%, δηλαδή από τα επίπεδα των 100 δισ. ευρώ σήμερα στα 60 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Ο SSM και η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρακολουθούν στενά την υλοποίηση των σχεδίων μείωσης των «κόκκινων» δανείων κάθε τράπεζας και στο τέλος κάθε τριμήνου θα γίνεται αναλυτικός απολογισμός και έλεγχος για την επίτευξη των στόχων και των άλλων δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει και σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις θα επιβάλλονται ποινές με πρώτη πρώτη την υποχρεωτική πώληση, με συνοπτικές διαδικασίες, χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων, προκειμένου να υπάρξει άμεση συμμόρφωση με τον στόχο που είχε τεθεί. Πρόκειται για εξαιρετικά αυστηρή κίνηση συμμόρφωσης, καθώς ουσιαστικά συνεπάγεται βεβιασμένες πωλήσεις προβληματικών δανείων, συναλλαγές που μπορούν να γίνουν μόνο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, επιβαρύνοντας με ζημίες τις τράπεζες. Η πώληση χαρτοφυλακίων δανείων σε τιμή χαμηλότερη από τις προβλέψεις που έχει διενεργήσει η τράπεζα συνεπάγεται ζημίες που μειώνουν την κεφαλαιακή βάση, κάτι που σε δεύτερο χρόνο θα απαιτήσει την αναπλήρωση των κεφαλαίων μέσω αυξήσεων κεφαλαίου.

Επιπλέον στο ποινολόγιο του SSM περιλαμβάνονται διοικητικές αλλαγές, με την αντικατάσταση των ανωτάτων διοικητικών στελεχών των τραπεζών που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ακόμα περισσότερο, σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αστοχιών στην υλοποίηση των σχεδίων οι εποπτικές αρχές εξετάζουν να ζητήσουν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, δηλαδή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ποινή ιδιαίτερα επώδυνη για τους μετόχους.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ