ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε 1,6 δισ., αλλά οι φορείς εξόφλησαν χρέη 440 εκατ. προς τους ιδιώτες τον Ιούλιο

ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Χαμηλός ήταν ο ρυθμός αποπληρωμής των κρατικών ληξιπρόθεσμων οφειλών τον Ιούλιο.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο είχε εγκρίνει πιστώσεις 1,6 δισ. ευρώ προς τους φορείς για να εξυπηρετήσουν τις παλαιές οφειλές τους προς τους προμηθευτές τους, οι φορείς διοχέτευσαν μόλις 440 εκατ. ευρώ.

Πάντως, από το υπουργείο αναφέρουν ότι η ροή των αποπληρωμών βελτιώθηκε αισθητά τον Αύγουστο και, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που έχει φθάσει στους προμηθευτές κινήθηκε τον προηγούμενο μήνα στα επίπεδα του 1,4 δισ. ευρώ.

Τα επίσημα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν ότι η κρατική μηχανή δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί με την ταχύτητα που ενδεχομένως θα έπρεπε. Αν και το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην πίστωση 1,6 δισ. ευρώ στους κρατικούς φορείς μετά την εκταμίευση της υποδόσης ύψους 1,8 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών, οι φορείς τον Ιούλιο διέθεσαν σχεδόν το ένα τέταρτο της πίστωσης.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι στο τέλος Ιουλίου:

1. Τα υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη 677,2 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε πίστωση 465 εκατ. ευρώ και στην αγορά έφθασαν μόλις 7 εκατ. ευρώ.

2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είχαν συσσωρευμένες οφειλές 371,3 εκατ. ευρώ. Δεν υπήρξε κάποια πίστωση από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς δόθηκε προτεραιότητα τον Ιούλιο στην εξόφληση άλλων οφειλών.

3. Τα νοσοκομεία είχαν οφειλές 1,1 δισ. ευρώ. Ελαβαν πίστωση 579,8 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών και διοχέτευσαν στην αγορά τα 135,6 εκατ. ευρώ.

4. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (κυρίως τα ασφαλιστικά ταμεία) είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη 3 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών πίστωσε στους εν λόγω φορείς 383 εκατ. ευρώ και εκείνοι αποπλήρωσαν 64,9 εκατ. ευρώ. Ο ΕΟΠΥΥ είχε οφειλές 1,9 δισ. ευρώ και δεν αποπλήρωσε ούτε ένα ευρώ, παρά το γεγονός ότι έλαβε πίστωση 270 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πιστώθηκαν 70 εκατ. ευρώ για να καταβάλει εφάπαξ και αποπλήρωσε 35 εκατ. ευρώ. Συνολικά, το ΤΠΔΥ έχει ληξιπρόθεσμα χρέη 607 εκατ. ευρώ.

5. Τα Νομικά Πρόσωπα και οι ΔΕΚΟ είχαν οφειλές 338,2 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην πίστωση 245,3 εκατ. ευρώ προς τους φορείς αυτούς και εκείνοι ανταποκρίθηκαν σχεδόν πλήρως στην εξόφληση των χρεών τους. Συγκεκριμένα, εξόφλησαν τα 238,8 εκατ. ευρώ.

6. Στο μέτωπο των εκκρεμών επιστροφών φόρων, το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να επιστρέψει συνολικά 1,3 δισ. ευρώ. Η πίστωση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο ήταν 46 εκατ. ευρώ και το υπουργείο επέστρεψε το σύνολο των 46 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τις οποίες μεταφέρθηκαν πιστώσεις θα συμψηφιστεί με οφειλές προς το Δημόσιο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ