ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεικτές τάσεις στον κατασκευαστικό κλάδο

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν επίσης κατά 35,8%, καθώς ανήλθαν σε 107,8 εκατ. ευρώ, έναντι 79,4 εκατ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα 32 εκατ. ευρώ κατέγραψε κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαμήνου ο όμιλος Ελλάκτωρ, έναντι ζημιών 37 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Πάντως, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 14,1% και ανήλθε σε 847,5 εκατ. ευρώ, έναντι 742,8 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν επίσης κατά 35,8%, καθώς ανήλθαν σε 107,8 εκατ. ευρώ, έναντι 79,4 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στην άνοδο αυτή είχαν τα έκτακτα κέρδη 12,1 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις για τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπολης - Σπάρτης, ενώ από την άλλη πλευρά υπήρξε και απομείωση αξίας συμμετοχών κατά 9,7 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ανέρχεται σε 1,45 δισ. ευρώ από 1,49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015.

Οσον αφορά τις επιδόσεις των επιμέρους κλάδων δραστηριοποίησης του ομίλου, ο κατασκευαστικός κλάδος κατέγραψε άνοδο του κύκλου εργασιών κατά 19,3%, καθώς ανήλθε σε 662,7 εκατ. ευρώ, έναντι 555,5 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έπειτα από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 27,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 29,8 εκατ. ευρώ, καθώς υπήρξε και απομείωση συμμετοχών κατά 7,7 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται πλέον σε 2,8 δισ. ευρώ – το 52,4% αυτών να αφορά έργα στο εξωτερικό. Επιπλέον, η αξία των προς υπογραφή συμβάσεων σε διαγωνισμούς όπου έχει αναδειχθεί προτιμητέος ανάδοχος ο όμιλος ανέρχεται σε 282 εκατ. ευρώ. Σημαντική βελτίωση κατέγραψε φέτος ο κλάδος των παραχωρήσεων, όπου τα μεν έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,6% σε 112,4 εκατ. ευρώ, αλλά τα κέρδη έπειτα από φόρους εκτινάχθηκαν κατά 178,8% σε 14,5 εκατ. ευρώ από 5,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην καταγραφή έκτακτων κερδών από το έργο του Μορέα.

Ο όμιλος έχει σε εξέλιξη σειρά δικαστικών εκκρεμοτήτων που ενδέχεται να πλήξουν τα μελλοντικά του έσοδα, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη δημιουργία καρτέλ στα δημόσια έργα. Επίσης, στο τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη της Helector Cyprus (100% θυγατρικής της Ηλέκτωρ) που σχετίζεται με παράνομες πρακτικές πρώην διοικητών της.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ