Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 21-ΙX-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

HENRI BERNSTEIN: Ο κ. Ανρί Μπερνστάιν απηύθυνε εις τον διευθυντήν της παρισινής εφημερίδος «Ποπυλαίρ», δημοσιογραφικού οργάνου του [σοσιαλιστού πρωθυπουργού] κ. Λεόν Μπλουμ, μίαν επιστολήν […]. «Η “Ποπυλαίρ” –γράφει ο Γάλλος συγγραφεύς εις την επιστολήν του– συνιστώσα τον διορισμόν νέου διευθυντού της “Γαλλικής Κωμωδίας”, ζητεί επειγόντως όπως αποκλεισθούν από το ρεπερτόριον του οίκου του Μολιέρου τα έργα αυτού του υπερόπτου φασιστού Ανρί Μπερνστάιν. Δεν πρόκειται να συζητήσωμεν εδώ περί της υπεροψίας μου και του φασισμού μου. […] Μου φαίνεται όμως ότι η απαγόρευσις του έργου ενός συγγραφέως, διότι δεν ευνοεί το κόμμα που ευρίσκεται εις την εξουσίαν, δεν είναι καθόλου ενισχυτική της ελευθερίας, της οποίας, ως γνωστόν, είσθε οι θιασώται, αλλά θ’ απετέλει μίαν σταλινικήν ή χιτλερικήν πράξιν –όπως σας αρέσει. […] Ας μου επιτραπή όμως να παραθέσω εδώ την κριτικήν επί δύο εκ των έργων μου, γραμμένη από συγγραφέα και κριτικόν δικαίως διάσημον και θαυμαζόμενον. Το 1911 ο συγγραφεύς αυτός έγραφε: “Θα είπω καθαρά ότι το ‘Après moi’ είναι το έργον του κ. Μπερνστάιν που προτιμώ και που αναφέρω συχνότατα. [...] Τόσον πλούσιον εις περιεχόμενον, τόσον διαυγές, τόσον ανθρώπινον. [...]”. Διά το “Μυστικόν” ο ίδιος κριτικός έγραφε τα εξής: “Πρόκειται ασφαλώς περί της μεγαλυτέρας επιτυχίας του κ. Μπερνστάιν, της ωραιοτέρας. Από το μέσον της δευτέρας πράξεως, μία αληθινή συγκίνησις πνευματική είχε πλημμυρίσει τους θεατάς [...]” [Ο γράψας] τας δύο αυτάς κριτικάς ονομάζεται Λεόν Μπλουμ [...].» [Σημ. «Φ»: Ο Ανρί Μπερνστάιν, το 1939, με το έργο του «Ελβίρα» αποκαλύπτει την ύπαρξη στρατοπέδων συγκεντρώσεως στη Γερμανία.]

ΣΟΛΩΜΙΚΑ:  (Στη στήλη «Τα νέα βιβλία») Γ. Βαλέτα: «Σολωμικά». Απόσπασμα από την «Ιόνιο Ανθολογία». Τομ. Ι, 1936. Σελ. 4.

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ:  (Από τη στήλη «Κριτική συνεργασίας» της φιλολογικής σελίδας της «Κ» με την υπογραφή «Η Σελίς».) «Γ. Αργ.- Πώς κατορθώσατε, αλήθεια, μετά τον “χωρισμόν” από το ίνδαλμά σας, ν’ αποσπάσετε την καρδίαν σας και να την στείλετε πλησίον της φυγάδος; Αν, πράγματι, επιτύχατε τοιούτον τι, τότε τι ανάγκην έχετε της στιχουργίας προς απόκτησιν δόξης, αρκεί ν’ ανακοινώσετε το καταπληκτικόν κατόρθωμά σας εις την Ιατρικήν Σχολήν και θ’ απαθανατισθήτε. [...].»

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ