ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχείρησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στόχος του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η σύσταση επιχείρησης από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη σύσταση επιχείρησης από τον υπολογιστή του σπιτιού ή του γραφείου υπόσχεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με το νομοσχέδιο που έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία η οποία θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου 2016. Η ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος που δαπανούν σήμερα οι επιχειρήσεις, ωστόσο, αυτή δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πριν από την άνοιξη του 2017, τουλάχιστον βάσει του χρονοδιαγράμματος του υπουργείου.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει πιλοτική λειτουργία αυτής για τη σύσταση των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) τον Μάρτιο του 2017 και πλήρης ενεργοποίηση και για τις λοιπές νομικές μορφές μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Η e-ΥΜΣ θα λειτουργεί μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και αφορά μόνο τις περιπτώσεις των εταιρειών για τη σύσταση των οποίων δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η πλατφόρμα θα είναι συνδεδεμένη τόσο με το Taxis όσο και με τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να μπορεί να χορηγεί το σύνολο των σχετικών εγγράφων, όπως κλειδάριθμο, ασφαλιστική βεβαίωση κ.ο.κ.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι εταιρείες θα καταβάλουν άπαξ το λεγόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, κάτι που ισχύει από το 2010. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι επιχειρηματίες επιλέγουν να ιδρύσουν επιχείρηση μέσω της e-ΥΜΣ τον πρώτο χρόνο που θα ισχύσει το εν λόγω νομοσχέδιο δεν θα πληρώσουν το τέλος αυτό. Στη συνέχεια το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας θα είναι κατά 70% χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις που θα ιδρύονται μέσω των ΥΜΣ, όχι των ηλεκτρονικών, που λειτουργούν στα επιμελητήρια.

Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης θα αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό. Σε περίπτωση χρήσης των συμβατικών ΥΜΣ το ποσό θα αποδίδεται ανταποδοτικά σε αυτές και στην πραγματικότητα θα αποτελεί τον μοναδικό πόρο για τα επιμελητήρια. Το τελευταίο αποτελεί και έναν βασικό λόγο δυσαρέσκειας που εκφράζεται από την επιμελητηριακή κοινότητα, καθώς ήδη από το 2015, με την κατάργηση της υποχρεωτικής συνδρομής των επιχειρήσεων σε αυτά, τα έσοδά τους τυπικά προέρχονται από τα τέλη καταχώρισης των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, τα τέλη τήρησης της μερίδας ΓΕΜΗ, τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, καθώς και για μεταβολές στη μερίδα. Οπως υποστήριξαν στην «Κ», το 70% των ατομικών επιχειρήσεων δεν έχει καταβάλει τα τέλη αυτά και ούτε αυτά πληρώθηκαν μέσω της εφορίας, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων θα ενταχθεί στο συνολικό σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για την αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας και αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Οκτώβριο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ