Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 22-ΙX-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Ο Dr ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ:  (Από ανυπόγραφο κείμενο στην «Κ») «Τον Δρα Γκαίμπελς τον γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι όσον ελάχιστες φυσιογνωμίες του Τρίτου Ράιχ. Είναι από τους μεγαλύτερους αν μη ο μεγαλύτερος των ρητόρων της συγχρόνου Γερμανίας και είναι ο άνθρωπος που διαφωτίζει και (sic) τα εβδομήντα εκατομμύρια των Γερμανών και ολόκληρον την διεθνή κοινήν γνώμην περί της ιστορίας, των προθέσεων, των σκοπών, των σχεδίων του Τρίτου Ράιχ. Είναι διανοούμενος που εζυμώθη με τας σοσιαλιστικάς θεωρίας και που κυρίως αντελήφθη ότι αι θεωρίαι οιαιδήποται και αν είναι απαιτούν μίαν βασικήν προϋπόθεσιν διά ν’ αποδώσουν καρπούς: Τους καταλλήλους και τους τιμίους ανθρώπους. [...] Και επειδή εις τας τάξεις των ηγετών του Εθνικοσοσιαλισμού εύρε φιλοδίκαια προ παντός πνεύματα έγινε και αυτός στρατιώτης της ιδέας και συντομώτατα κατέστη ένας από τους πολυτιμοτέρους συνεργάτας του Χίτλερ. [...] Φιλόλογος ο ίδιος και άνθρωπος που προέρχεται από τον λαόν και ευρίσκεται εις διαρκή επαφήν μαζύ του, αποτελεί την ενσάρκωσιν των λαϊκών απόψεων μέσα εις τα σπλάχνα της κυβερνήσεως. Οταν τον συναντήση κανείς δεν πιστεύει ποτέ, ότι αυτός ο μικρόσωμος και λεπτοκαμωμένος άνθρωπος, που θυμίζει παιδί, πρωτοετή φοιτητήν μάλλον, παρά σχηματισμένον άνδρα είναι [ο] άνθρωπος που τόσα έχει έως τώρα επιτελέσει και [η] προσωπικότης που παίζει τέτοιον πρωτεύοντα ρόλον εις ένα λαόν εβδομήντα εκατομμυρίων. [...]». [Στη φωτογραφία, Μεταξάς και Γκαίμπελς κατά τη διάρκεια συνομιλίας τους. Το ταξίδι του Γερμανού υπουργού ήταν ανεπίσημο.]

Ε΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ρώμη, 21.- Σήμερον την πρωΐαν εις την αίθουσαν Ιουλίου Καίσαρος εν των καπιτωλίω ήρχισε το πέμπτον διεθνές συνέδριον των βυζαντινών σπουδών, εις το οποίον μετέχουν αντιπρόσωποι των σημαντικωτέρων χωρών του κόσμου [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ