ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραμούζης: «Πέντε προϋποθέσεις για την επιστροφή στην ανάπτυξη»

Τις προϋποθέσεις για την επαναφορά της εγχώριας οικονομίας σε πορεία ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης περιγράφει άρθρο του προέδρου της Eurobank Νικόλαου Καραμούζη με τίτλο: «Ο Δρόμος για την Ανάκαμψη: Είναι σε θέση οι ελληνικές τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την Ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας;».

Η απάντηση, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, εξαρτάται από το πώς οι εγχώριες τράπεζες θα αντιμετωπίσουν πέντε βασικές προκλήσεις:

1. Αποκατάσταση κανονικών συνθηκών ρευστότητας, με τη σημαντική επιστροφή των καταθέσεων και την ανάκτηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Αυτό εξαρτάται από την ικανότητα της κυβέρνησης να πείσει τις διεθνείς αγορές και τους επενδυτές - αποταμιευτές, ότι σκοπεύει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Η αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών και αναπτυξιακών προοπτικών της οικονομίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή 25 δισ. καταθέσεων σε περίοδο 18-24 μηνών.

2. Αποτελεσματική διαχείριση και σημαντική μείωση των επισφαλών δανείων. Μια τέτοια στρατηγική πρέπει να συνοδεύεται από ένα εμπεριστατωμένο επιχειρησιακό σχέδιο και το κατάλληλο πτωχευτικό δίκαιο και θεσμικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, με σκοπό την αποτελεσματική χρήση του σημαντικού αποθέματος των προβλέψεων (58 δισ. ευρώ).

3. Μείωση του ρόλου και της ανάμειξης του επίσημου τομέα και του κράτους στη διακυβέρνηση των συστημικών τραπεζών, η οποία προέκυψε ως συνεπακόλουθο της σημαντικής κρατικής βοήθειας που έχουν λάβει.

4. Αποτελεσματική προσαρμογή σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το τραπεζικό τοπίο στην Ευρώπη μετασχηματίζεται ραγδαία, κυρίως λόγω της εισαγωγής του νέου, αυστηρότερου και διευρυμένου κανονιστικού πλαισίου, την καθοριστική επίδραση των νέων τεχνολογιών και την ένταση του ανταγωνισμού από μη τραπεζικούς χρηματοδοτικούς φορείς.

5. Αποκατάσταση θετικών ρυθμών πιστωτικής επέκτασης και ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών, με την ενίσχυση της ζήτησης που σήμερα είναι αρνητική λόγω των συνθηκών ύφεσης στην οικονομία και της αβεβαιότητας στις αγορές, που συνδέεται με την επιστροφή της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά, την αποκλιμάκωση των επιτοκίων και τη βελτίωση των προσδοκιών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ