ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλεπάλληλες διευκολύνσεις στην εταιρεία Τοξότης Α.Ε.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μεταξύ των πλέον χαρακτηριστικών περιπτώσεων περιλαμβάνεται η τεχνική εταιρεία Τοξότης, συμφερόντων του κ. Χρ. Καλογρίτσα, η οποία σύμφωνα με την αξιολόγηση της ICAP εμφανίζει μεγάλες πιθανότητες πτώχευσης!

Η Attica Bank δεν έχει καμία αναφορά στην αξιολόγηση της Τοξότης Α.Ε. από την ICAP, την οποία αξιολογεί με G. Η ICAP Group είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εξωτερικός οργανισμός πιστοληπτικών αξιολογήσεων και η οποία εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων σε σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσής τους, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους.

Η αξιολόγηση αποτυπώνεται σε δεκάβαθμη κλίμακα (AA, A, BB, B, C, D, E, F, G & H) και όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθμίσεις χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (Η & G) τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ή πτώχευσης. Η εταιρεία Τοξότης αξιολογούνταν με G, κάτι που όχι μόνο δεν ανησύχησε την Attica Bank αλλά αντίθετα, παρά τα capital controls, προχώρησε σε μεγάλη αύξηση των ορίων χρηματοδότησης. Αναλυτικά, σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης, το πιστοδοτικό όριο από 10 εκατ. ευρώ που είχε προσδιοριστεί τον Ιούνιο του 2014, στις 28 Απριλίου 2015 πενταπλασιάστηκε και αυξήθηκε στα 50 εκατ. ευρώ και μόλις 16 ημέρες μετά (14.05.2015) διπλασιάστηκε εκ νέου και ανήλθε στα 100 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των ορίων πραγματοποιήθηκε χωρίς το παραμικρό έγγραφο που να υποστηρίζει τις αποφάσεις αυτές. Η δανειοδότησή της έγινε χωρίς η τράπεζα να έχει συγκεκριμένα στοιχεία που να μπορεί να εκτιμήσει την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τον πιστωτικό κίνδυνο, ενώ το 2015 εγκρίθηκαν 39 διευκολύνσεις, κάτι που κανονικά θα έπρεπε να προκαλέσει την επαναξιολόγηση του πελάτη. Επιπλέον, το δάνειο χορηγήθηκε με επιτόκιο euribor +2,6% χαμηλότερο σε σχέση με την πολιτική τιμολογήσεων της τράπεζας. Τέλος, ο έλεγχος εντόπισε λάθος της τράπεζας με την ημερομηνία της σύμβασης, λάθος που θα μπορούσε να έχει νομικές επιπτώσεις στην τράπεζα. Συνολικά το 2015 χορηγήθηκαν στην εταιρεία Τοξότης Α.Ε. 50,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 20 εκατ. δόθηκαν τον Μάιο, όταν το τραπεζικό σύστημα και η χώρα βρίσκονταν σε περιδίνηση, ενώ επιπλέον 19,5 εκατ. χορηγήθηκαν τον Νοέμβριο 2015.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ