ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικές προοπτικές για τη ΝΑ Ευρώπη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και στο β΄ εξάμηνο του 2016 «βλέπει» για τις οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης η Eurobank, στη μηνιαία ανάλυσή της για τις περιφερειακές αγορές. Ενδεικτικό των θετικών επιδόσεων αποτελεί το γεγονός ότι οι τρέχοντες ρυθμοί ανάπτυξης είναι οι υψηλότεροι στη μετά-Lehman Brothers εποχή.

Το αισιόδοξο κλίμα οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκριτικά χαμηλότερες διεθνείς τιμές ενέργειας διατηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις σε χαμηλά επίπεδα, ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κρατικούς προϋπολογισμούς. Αυτός ο παράγοντας, σε συνδυασμό με την επεκτατική κατεύθυνση των νομισματικών πολιτικών και την ορατή βελτίωση των αγορών εργασίας, συντελούν –κατά την τράπεζα– στην ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ωστόσο, η χαμηλότερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων εξαιτίας και της ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στο τέλος του περασμένου έτους, είχε αρνητική επίπτωση στις επενδύσεις, ενώ και η επίδοση των καθαρών εξαγωγών επηρεάστηκε αρνητικά από την ανάκαμψη των εισαγωγών.

Στον αντίποδα, η Eurobank προειδοποιεί ότι η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά το 2017, από μεγαλύτερη του αναμενομένου επιβράδυνση της Ευρωζώνης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ