ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 850.000 ευρώ τα καθαρά κέρδη των Μύλων Λούλη

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη ύψους 850.000 ευρώ εμφάνισε η αλευροβιομηχανία Λούλη το α΄ εξάμηνο του 2016 από καθαρά κέρδη ύψους 860.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οι ενοποιημένες πωλήσεις για την περίοδο που εξετάζουμε ανήλθαν στα 48,81 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,06% από 47,36 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οπως εξηγεί στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση η διοίκηση των Μύλων Λούλη, «η αύξηση του κύκλου εργασιών στον όμιλο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από την πώληση μειγμάτων για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική, ενώ ο κύκλος εργασιών στη μητρική διατηρήθηκε στα αντίστοιχα περσινά επίπεδα σημειώνοντας αύξηση κατά 610.000 ευρώ.

Ανά τομέα δραστηριότητας τώρα, η εταιρεία διαπιστώνει μια μείωση κατά 1,45% στις πωλούμενες ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων, που ανήλθαν για τη φετινή περίοδο στους 9.705 τόνους, ενώ πέρυσι βρίσκονταν στους 9.848 τόνους. Οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθαν στα 2,44 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 77,20% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 850.000 ευρώ από 1,40 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 38,95%. Η μείωση

οφείλεται κυρίως στις αυξημένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης και συγκεκριμένα τις επενδύσεις για τη λειτουργία μιας νέας γραμμής συσκευασίας καταναλωτικών προϊόντων στη Βιομηχανική Μονάδα Σούρπης Μαγνησίας και στην απόκτηση του εμπορικού σήματος «KENFOOD».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ