ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδών 45,9% και τζίρου 8,5% για ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντική υποχώρηση κερδοφορίας και κύκλου εργασιών καταγράφεται στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της ΔΕΗ, αποτυπώνοντας τη μείωση των μεριδίων της στη λιανική αγορά από την ενίσχυση του ανταγωνισμού αλλά και τις επιπτώσεις από την πολιτική εκπτώσεων για τους συνεπείς πελάτες.

Δυσοίωνες προβλέψεις

Την εκτίμηση ότι η μείωση αυτή θα συνεχιστεί και στο μέλλον λόγω των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των δανειστών έκανε ο επικεφαλής της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης, ο οποίος ζήτησε παράλληλα επανακαθορισμό της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών, αμφισβητώντας τον προσδιορισμό του μεταβλητού κόστους λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος που ενέκρινε με απόφασή του ο αρμόδιος υπουργός Πάνος Σκουρλέτης. Εθεσε επίσης θέμα μη συνυπολογισμού στα μερίδια της ΔΕΗ των ευάλωτων καταναλωτών και των πελατών υψηλής τάσης, καθώς και της ανάκτησης των οφειλόμενων ΥΚΩ από τα έτη 2012 έως 2015, που σημαίνει αύξηση τιμολογίων αλλά και της εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα εξαμήνου της Επιχείρησης που δημοσιοποιήθηκαν χθες, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σε ποσοστό 45,9% και διαμορφώθηκαν σε 57,1 εκατ. ευρώ έναντι 105,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 8,5% και οι πωλήσεις από ηλεκτρική ενέργεια κατά 10,5% και διαμορφώθηκαν αντιστοίχως στα 2.664,5 εκατ. ευρώ έναντι 2.913,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 και σε 2.531,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.828,1 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται στη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1,8%, της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά κατά 3,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015 και τη συνακόλουθη επιδείνωση της μείγματος πωλήσεων καθώς και των νέων τιμολογιακών πολιτικών για τους συνεπείς πελάτες. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA υποχώρησαν σε ποσοστό 16,4% και διαμορφώθηκαν σε 172 εκατ. ευρώ έναντι 264 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα EBITDA της Επιχείρησης επιβαρύνθηκαν, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ και από την εφάπαξ δαπάνη ύψους 48,3 εκατ. ευρώ που αφορά το υπόλοιπο 50% των 96,2 εκατ. ευρώ που είχαν επιμερισθεί από τον ΛΑΓΗΕ για την κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά από την Energa και τη Hellas Power. H ΔΕΗ είχε ασκήσει έφεση κατά της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ στο ΣτΕ, η οποία απορρίφθηκε. Με βάση την ίδια απόφαση, η ΔΕΗ δεν έχει πλέον το δικαίωμα να συμψηφίζει χρεοπιστώσεις από τις δραστηριότητές της ως παραγωγού και προμηθευτή σε σχέση με την ενέργεια από φωτοβολταϊκά σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της Επιχείρησης, θα έχει όμως αρνητική επίπτωση στις ταμειακές ροές της, λόγω της αύξησης των αναγκών για κεφάλαια κίνησης, καθώς θα πρέπει να αναμένει τις πληρωμές από τον ΛΑΓΗΕ.

Μείωση οφειλών

Σε ό,τι αφορά την εισπραξιμότητα και τις ανεξόφλητες οφειλές, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Παναγιωτάκη υποχώρησαν για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια σε απόλυτα μεγέθη, γεγονός που ο ίδιος συνέδεσε με τους ευνοϊκούς διακανονισμούς των 36 δόσεων και τις στοχευμένες αποκοπές ρεύματος. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες χαμηλής και μέσης τάσης, ωστόσο, στα αποτελέσματα εξαμήνου, είναι αυξημένες κατά 35,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, αλλά σημαντικά μειωμένες σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.

Οι συνολικές προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 341,7 εκατ. ευρώ έναντι 316,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, ήτοι αύξηση κατά 25 εκατ. ευρώ. Το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκε σε 93,4% από 97,1% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, ενώ στην παραγωγή περιορίστηκε στο 45% έναντι 52,6% το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ