Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 2.X.1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ:  (Απόσπασμα αναγγελίας.) [...] Ο κ. Νίκος Καζαντζάκης αναχωρήσας ήδη διά την επαναστατημένην Ισπανίαν θα ευρίσκεται εις το κέντρον της Επαναστάσεως εντός των προσεχών ημερών και θα έχη ίσως την τύχην να εισέλθη μετά των στρατευμάτων του Αρχιστρατήγου Φράνκο εις την ισπανικήν πρωτεύουσαν [...].» [Σημ. «Φ»: Ο Καζαντζάκης επικρίθηκε –ακόμα και πρόσφατα– για τις εντυπώσεις του που έστειλε τότε για τον ισπανικό εμφύλιο, καθώς η θεώρησή του δεν εντάσσεται στις πολιτικές και ιδεολογικές προδιαγραφές των κριτών του. Το ίδιο συνέβη και με τη στάση εκκλησιαστικών παραγόντων απέναντί του. Τον ήθελαν όλοι στο δικό τους «τσουβάλι». Ο Φιλίστωρ θα προσπαθήσει, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, να δώσει κάποια ενδιαφέροντα σημεία από τις ανταποκρίσεις του μεγάλου Κρητικού στην «Καθημερινή».]

ΣΥΛΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ: Ρώμη, 1.- Αγγέλλεται εκ Ουασιγκτώνος ότι οι υπουργοί των Εσωτερικών και της Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών εδήλωσαν ότι η σύλληψις του κομμουνιστού υποψηφίου διά την προεδρίαν Καρόλου Μπρόσυντερ εγένετο υπό των αρχών της Πολιτείας της Ινδιάνας. Ο δήμαρχος της πρωτευούσης της Πολιτείας ταύτης ενέκρινε την σύλληψιν τονίσας ότι ο κομμουνισμός έφερεν κατ’ επανάληψιν εις δύσκολον θέσιν τας αρχάς με τας απεργίας τας οποίας προκαλεί. Ο δήμαρχος προσέθεσεν ότι δεν θα επιτραπή πλέον κομμουνιστική προπαγάνδα εφ’ όσον οι κ.κ. Ρούσβελτ και Λάντον [υποψήφιοι για την Προεδρία] αναγνωρίζουν ότι ο κομμουνισμός αποτελεί απειλήν διά την χώραν.

Ο IRVING FISCHER ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανικού Συνδέσμου Αθηνών θα γίνη διάλεξις εν τη αιθούση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών [...] αύριον [...] με ομιλητήν τον διεθνούς φήμης καθηγητήν του Πανεπιστημίου Yale της Αμερικής Ιρβινγκ Φίσερ με θέμα: «Το παγκόσμιον νομισματικόν πρόβλημα».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ