ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση για εξαγορά ομολόγων που λήγουν το 2017 από τα ΕΛΠΕ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πρόταση προς τους κατόχους ομολογιών για την εξαγορά του προηγούμενου ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ που λήγει το 2017 απηύθυναν τα ΕΛΠΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του δανεισμού τους. Η εταιρεία ανακοίνωσε και την πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου, το ακριβές ύψους του οποίου θα καθοριστεί από τη ζήτηση και σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμανθεί γύρω στα 300 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο θα εξαρτηθεί από την προσφορά και τους όρους των ξένων επενδυτών, εντούτοις οι πληροφορίες λένε ότι τα ΕΛΠΕ προσδοκούν σε επίπεδα της τάξης του 5%, όταν σήμερα το ελληνικό 10ετές διαπραγματεύεται σταθερά σε επίπεδα 8,3%-8,5%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, η πρόταση που ανακοίνωσε χθες η θυγατρική τους Hellenic Petroleum Finance Plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αφορά στην εξαγορά των υφιστάμενων ομολογιών και στην καταβολή στους κατόχους τους, σε μετρητά, ποσού 1.035 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί τη 14η Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρότασης εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 29ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους υφιστάμενων ομολογιών. Η πρόταση εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου και πενταετούς διάρκειας, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Hellenic Petroleum Finance Plc, με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Σε ό,τι αφορά την πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση, οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank PLC, Eurobank Ergasias S.A., Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ορίστηκαν ως συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ