ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προτάσεις της Επιτροπής Σοφών για τα εργασιακά

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τις προτάσεις της επιτροπής Σοφών για τις αλλαγές στα εργασιακά παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος. Οπως είπε ο υπουργός «το πόρισμα, το οποίο είναι πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις δεν είναι δεσμευτικό». Τόνισε επίσης ότι «η διαπραγμάτευση θα είναι δύσκολη», προσθέτοντας πως «οι ελληνικές θέσεις θα στηριχθούν στην κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων και στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Κοινωνικών Δικαιωμάτων».

Οι συστάσεις της Επιτροπής αφορούν μεταξύ άλλων τον κατώτατο μισθό, τις αμοιβές των νέων και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Αναφορά γίνεται επίσης στη διαιτησία και τη μετενέργεια, ενώ στο θέμα των ομαδικών απολύσεων η Επιτροπή σημειώνει ότι «σε περιπτώσεις προσωρινής οικονομικής δυσχέρειας εταιρειών, η εργασία μειωμένου ωραρίου μπορεί να αποτρέψει τις ομαδικές απολύσεις». Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί, όπως είπε ο υπουργός Εργασίας, είναι «ο τρόπος εξεύρεσης των χρημάτων ώστε το κράτος να καλύπτει τον μισθό που χάνεται».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό υπάρχει μεν συμφωνία για την ύπαρξή του αλλά διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της Επιτροπής για τον τρόπο καθορισμού του.

Πάντως, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η Επιτροπή για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού θα πρέπει «να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές σχετικά με την ανάπτυξη, τις τιμές, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την ανεργία, τα εισοδήματα και τους μισθούς». Διευκρίνισε παράλληλα πως η θέση της Επιτροπής για κατώτατο μισθό στους νέους για δύο χρόνια με βάση την εμπειρία δεν θα υποστηριχθεί.

Σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «πριν την πραγματοποίηση της ομαδικής απόλυσης, οι εργοδότες οφείλουν να προχωρήσουν καλόπιστα σε διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων». Επίσης, «βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων της επιχείρησης, θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα κοινωνικό πλάνο που θα παρέχει αποζημίωση στους εργαζόμενους που ενδεχομένως θα μείνουν άνεργοι για ένα αβέβαιο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να παρέχεται επανεκπαίδευση στους εργαζόμενους που απολύονται προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας».

Αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις αυτές «θεωρούνται αντιπροσωπευτικές εφόσον καλύπτουν το 50% των εργαζομένων της διαπραγματευτικής μονάδας του κλάδου/επαγγέλματος» ενώ «η απόφαση για την επέκταση της συλλογικής σύμβασης λαμβάνεται από τον Υπουργό Εργασίας μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους». Στο θέμα αυτό ο κ. Κατρούγκαλος διευκρίνισε ότι «στην πρόταση για επέκταση των συμβάσεων η εκπροσώπηση αφορά τις εργοδοτικές οργανώσεις».

Επισυνάπτονται αναλυτικά οι συστάσεις της Επιτροπής Σοφών.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ