ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 10,38 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα των εισηγμένων

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οι εισηγμένες διαφύλαξαν τα μετρητά τους το α΄ εξάμηνο 2016 και φρόντισαν να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (τράπεζες, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ) μέσω της προείσπραξης από την πώληση των εμπορευμάτων τους αλλά και τη διατήρηση ανοιχτών πιστωτικών γραμμών από τις τράπεζες.

Οπως προκύπτει από την επεξεργασία των εξαμηνιαίων ισολογισμών, οι 195 εισηγμένες στις 30 Ιουνίου 2016 εμφάνισαν ύψος ταμειακών διαθεσίμων 10,379 δισ. ευρώ έναντι 10,341 δισ. ευρώ που ήταν τα ταμειακά διαθέσιμα στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αυτή η ανεπαίσθητη άνοδος κατά 38 εκατ. ευρώ –που αντιστοιχεί μόλις στο 0,036% των διαθεσίμων στο τέλος του φετινού εξαμήνου– αποτυπώνει την ανησυχία που διακατέχει τις διοικήσεις των εισηγμένων να μη μειώσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα. Οπως εξηγούν οι εταιρείες και στις εξαμηνιαίες φετινές οικονομικές εκθέσεις, η αβεβαιότητα συνεχίζει να κυριαρχεί στην ελληνική οικονομία και καμία εισηγμένη δεν μπορεί να προβλέψει την πορεία της το β΄ εξάμηνο του 2016, με τους κεφαλαιακούς ελέγχους (capital controls) να συμπληρώνουν 16 μήνες. Πολλές εισηγμένες διευρύνουν συνεχώς τον αριθμό των προμηθευτών α΄ υλών από το εξωτερικό προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα παραγωγής των προϊόντων τους.

Αντίθετα, την περσινή χρονιά των capital controls, των δύο εκλογικών αναμετρήσεων και του δημοψηφίσματος, οι εισηγμένες «έκαψαν» μετρητά με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα να είναι μειωμένα κατά 500 εκατ. ευρώ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πλειονότητά τους οι εισηγμένες αιφνιδιάστηκαν από την επιβολή των capital controls στις 28 Ιουνίου 2015, καθώς δεν διέθεταν θυγατρικές στο εξωτερικό για να συνεχίσουν την απρόσκοπτη ροή κεφαλαίων προς τις μητρικές που είναι εισηγμένες στο εξωτερικό.

Αντίθετα, την προηγούμενη διετία 2013-2014 παρατηρήθηκε αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 1,59 δισ. ευρώ, αφού οι οικονομίες κλίμακος λόγω της κλιμακούμενης ύφεσης είχε αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ