ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποζημιώσεις από Ασπίς - Commercial

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Το ποσό των 100 εκατ. ευρώ θα μοιραστεί ως αποζημίωση σε κατόχους 70.000 ασφαλιστηρίων συμβολαίων των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value, ανοίγοντας τη διαδικασία της μερικής κάλυψης των ασφαλισμένων των δύο εταιρειών. Η πρωτοβουλία έναρξης της διαδικασίας της μερικής κάλυψης ανακοινώθηκε χθες από την αρμόδια εποπτική αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδος, ορίζοντας ως ημερομηνία για την έναρξη της πιστοποίησης των δικαιούχων την 17η Οκτωβρίου. Τη διαδικασία της πιστοποίησης και της καταβολής των αποζημιώσεων έχει αναλάβει ως ασφαλιστικός εκκαθαριστής η κ. Ελπινίκη Καράμπαλη, η οποία θα ανακοινώσει τις αμέσως προσεχείς ημέρες τις λεπτομέρειες. Στόχος είναι η όλη διαδικασία να ξεκινήσει από τις 17 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας τα στοιχεία σε σχέση με τον αριθμό των δικαιούχων και την αναλογία των χρημάτων που θα λάβουν ως αποζημίωση και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις.

Το ποσόν που θα διατεθεί είναι 100 εκατ. ευρώ και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αποζημίωση 70.000 ασφαλιστηρίων, από τα οποία 45.000 είναι της Ασπίς Πρόνοια και 25.000 της Commercial Value. Ο πραγματικός αριθμός αυτών που θα λάβουν αποζημίωση εικάζεται ότι θα είναι μεγαλύτερος, στον βαθμό που ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει πέραν του ενός δικαιούχους ή συνδικαιούχους. Από την άλλη, υπάρχουν και ασφαλισμένοι –κυρίως στην Ασπίς Πρόνοια– που είχαν συνάψει πάνω από ένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Σε εκκρεμότητα είναι άλλωστε και όσοι είχαν κάνει ανακοπή, αμφισβητώντας π.χ. το ποσό που τους είχε αναγνωριστεί, ενώ χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης είναι οι κάτοχοι συγκεκριμένου τύπου επενδυτικών συμβολαίων (Aspis Asset), για τους οποίους η εκκαθάριση έχει αποφανθεί ότι δεν έχουν προνόμιο στο προϊόν της εκκαθάρισης. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για την πρώτη διανομή χρημάτων από το προϊόν της εκκαθάρισης επτά χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας της Ασπίς Πρόνοια, τον Σεπτέμβριο του 2009 για να ακολουθήσει πέντε μήνες αργότερα η ανάκληση και της δεύτερης εταιρείας του ομίλου, της Commercial Value.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποζημίωση που έχει προβλεφθεί να δοθεί θα είναι ποσοστό των χρημάτων που έχουν βάλει στα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια οι ασφαλισμένοι. Οπως διευκρινίζεται από αρμόδιες πηγές, το ποσό που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, μέσω της παραπάνω διαδικασίας, δεν ταυτίζεται με εκείνο με το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων και για το οποίο διατηρούν απαίτηση, αλλά μέρος του. Ετσι και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν σύμμετρα από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση εταιρειών και επιπλέον θα λάβουν το 70% του υπολοίπου της απαίτησής τους από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, δηλαδή τον φορέα που έχει οριστεί να καλύπτει τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας στην οποία είχαν ασφαλιστεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει χρηματικό όριο αποζημίωσης ως πλαφόν π.χ. τα 5.000 ευρώ, αλλά η κάλυψη θα είναι ποσοστό επί των ασφαλίστρων που δικαιούνται να λάβουν. Το ακριβές ποσοστό αναμένεται να ανακοινωθεί.

Η μερική αποζημίωση καθίσταται δυνατή από το προϊόν της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων των δύο εταιρειών, ενώ η οριστικοποίηση του πίνακα των δικαιούχων αποτέλεσε ένα γιγάντιο εγχείρημα με πολλά προβλήματα, αλλά και αμφισβητήσεις κατά τη διάρκεια των επτά χρόνων που μεσολάβησαν από την ημερομηνία της ανάκλησης. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγινε δυνατή μετά τη βελτιστοποίηση των ενεργειών εκκαθάρισης και πιστοποίησης ενός μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων που διεκδικούν αποζημίωση από τις δύο εταιρείες και συνιστά μια θετική εξέλιξη, ανατρέποντας την άποψη που είχε εμπεδωθεί σε πολλούς ασφαλισμένους ότι έχουν ουσιαστικά χάσει τα χρήματά τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πρώτες αποζημιώσεις θα δοθούν από τη ρευστοποίηση κινητών αξιών, ενώ πρόσθετα χρήματα θα δοθούν σε επόμενη φάση από τη ρευστοποίηση ή την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων – κυρίως ακινήτων. Η ακίνητη περιουσία αποτελούσε, άλλωστε, μεγάλο μέρος της ασφαλιστικής τοποθέτησης των δύο εταιρειών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ