ΕΛΛΑΔΑ

Τα ΑΕΙ ζητούν αύξηση προσωπικού, πόρων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Εκπαίδευση

Προσλήψεις προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης αλλά και μείωση του αριθμού των εισακτέων ζητούν οι ηγεσίες των ΑΕΙ, ενώ θεωρούν ορθή τη συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση των πανεπιστημίων. Αναφέρουν ότι βασική παράμετρος για τη βελτίωση της ποιότητας σπουδών είναι η καλύτερη αναλογία διδασκόντων/φοιτητών, ενώ παράμετροι που εμπλέκουν και τον διδάσκοντα βρίσκονται σε χαμηλότερες θέσεις υποδηλώνοντας έλλειψη αυτοκριτικής εκ μέρους των διδασκόντων για τις δικές τους αδυναμίες. Ενδεικτικά, το 39,39% θεωρεί ότι το ίδρυμα τους παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου, ενώ το 60,60% πολύ υψηλού επιπέδου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» παρουσιάστηκαν χθες δύο έρευνες (απάντησαν οι ηγεσίες των ιδρυμάτων) σχετικά με τον βαθμό εφαρμογής των Αρχών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών το 63% θεωρεί επιτακτική την πρόσληψη προσωπικού. Σε μία σύστοιχη λογική, το 23% αναφέρεται στην ανάγκη μείωσης των εισακτέων φοιτητών. Ως ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της αύξησης της χρηματοδότησης υπέδειξε το 53% των ερωτηθέντων. Πέρα από την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, προτείνεται η προσέλκυση πόρων από άλλες πηγές όπως προγράμματα περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή, αλλά και από ιδιωτικές χορηγίες και δωρεές. Συμπληρωματικά, συστήνονται ο εξορθολογισμός των δαπανών, η αξιοποίηση της περιουσίας των ΑΕΙ και η δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Επίσης, κρίνονται επιτακτικές η μείωση της από καθέδρας μετωπικής διδασκαλίας, η μείωση των ακροατηρίων, η καθιέρωση της διπλωματικής εργασίας όπου δεν υπάρχει και η εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών. Προτείνεται επίσης η αλλαγή των μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, καθώς και η ενίσχυση της αριστείας στη διδασκαλία. Τέλος, οι πρυτάνεις αναφέρονται στο έλλειμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στα ΑΕΙ ανεπαρκώς προετοιμασμένους υποψηφίους και επηρεάζει την ποιότητα σπουδών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ