ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική ευκαιρία για τις μικρομεσαίες με το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ για την απασχόληση

Πιστός στη δέσμευσή του για ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, ο ΟΠΑΠ σχεδίασε το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη», με στόχο να δώσει προοπτικές εξέλιξης στις αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αυτή τη στιγμή απασχολούν το 86,5% των εργαζόμενων στην Ελλάδα.

Σε συνεργασία με το ελληνικό σκέλος του διεθνούς μη – κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor, ο οποίος παρέχει ένα ασυναγώνιστο δίκτυο κορυφαίων επαγγελματιών, ο ΟΠΑΠ, προσφέρει στις επιχειρήσεις που θα επιλεχθούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανακούφιση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, την ανεργία.

Με πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες και με ένα σημαντικό επιχειρηματικό δίκτυο στο πλευρό τους,  οι επιχειρήσεις θα ανακαλύψουν νέους τρόπους να ξεπερνούν τα εμπόδια και μεθόδους να θέσουν γερές βάσεις για το μέλλον.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη» του ΟΠΑΠ προσφέρει, πρώτον, μια ολοκληρωμένη στρατηγική καθοδήγηση, δίνοντας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα προβλήματα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους με ένα δίκτυο επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις στο παρελθόν. Αυτοί οι έμπειροι και επιτυχημένοι επιχειρηματίες θα προσφέρουν καθοδήγηση σε τομείς όπως η στρατηγική, οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, το Marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων και συναντήσεων.

Επίσης,  οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο επενδυτών και, σε συνεργασία με κορυφαίο τραπεζικό ίδρυμα, θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πιθανές επιλογές χρηματοδότησης και δανεισμού.

Τέλος, μέσα από την επαφή τους με έμπειρα στελέχη της αγοράς, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για διεθνή επέκταση, θα ενημερωθούν πλήρως για τις αγορές που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση, με έμφαση σε κλάδους στους οποίους η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως τουρισμός, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία τροφίμων και ποτών αλλά και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη διαδικασία επιλογής έχουν

• η καινοτομία και το επιχειρηματικό μοντέλο

• η προοπτική ανάπτυξης

• ο ίδιος ο επιχειρηματίας


Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι επιχειρήσεις να έχουν οικονομική δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 και €50 εκατομμυρίων και μέχρι 250 εργαζόμενους. 

Στάδια επιλογής
Υποβολή αίτησης

Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής που θα αναρτηθεί στο somethingbetter.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου [ώρα έναρξης- 9:00 το πρωί], έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].

Αρχική αξιολόγηση
Εξουσιοδοτημένη ομάδα της Endeavor Greece, αποτελούμενη από αξιόπιστα στελέχη με μακρά εμπειρία στην διαδικασία αξιολόγησης εταιρειών θα αξιολογήσει το σύνολο των υποψηφιοτήτων, σε μια σειρά ποσοτικών κριτηρίων επιλογής που θα συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής.

Συνέντευξη
Οι επιχειρήσεις που θα πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, θα συμμετάσχουν στην φάση της συνέντευξης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, ειδική επιτροπή, που θα αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της Endeavor Greece, κορυφαίους επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και εκπροσώπους του ΟΠΑΠ, θα αξιολογήσει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες σε θέματα όπως η επιχειρηματική στρατηγική, η καινοτομία, η δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης σύμφωνα με το μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται,  το επιχειρηματικό μοντέλο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών.

Τελική επιλογή
Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων. H Επιτροπή του προγράμματος θα μελετήσει τις επικρατέστερες συμμετοχές καθώς και τα αποτελέσματα τους στα ποσοτικά και ποιοτικά πεδία ώστε να καταλήξει στην τελική επιλογή όσων επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της φάσης τελικής επιλογής και διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια της διαδικασίας, όλες οι εταιρείες που θα περάσουν από το στάδιο της συνέντευξης, θα λάβουν ενημέρωση για τα αποτελέσματα τους καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την περαιτέρω εξέλιξη τους.

Μπες τώρα στο www.somethingbetter.gr και δήλωσε συμμετοχή για τη δική σου επιχείρηση!

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ