ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παζάρι με τους θεσμούς για την εξωδικαστική ρύθμιση εταιρικών χρεών

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Για δύο χρόνια προτείνεται να ισχύσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των δημόσιων και ιδιωτικών οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με βάση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας, το οποίο έλαβε χθες την έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Η περίοδος που θα ισχύσει ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα με τους πιστωτές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η δική τους αντιπρόταση κατεβάζει το όριο στον ένα χρόνο. Στο υπουργείο Οικονομίας έχουν διαμορφώσει το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου, το οποίο επίσης θα τεθεί υπό την έγκριση των θεσμών, προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στα τέλη Οκτωβρίου. Οπως έχει αποκαλύψει η «Κ» και επισημαίνεται και στη χθεσινή κυβερνητική ανακοίνωση «δεν θα υπάρχουν περιορισμοί ως προς το περιεχόμενο των λύσεων. Οι λύσεις θα μπορούν να είναι πολυετείς επιμηκύνσεις της περιόδου αποπληρωμής, διαγραφές μέρους των οφειλών ή άλλοι τρόποι ρύθμισης ή αναδιάρθρωσης του χρέους».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου το Δημόσιο, δηλαδή οι εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και οι τράπεζες θα συμμετέχουν από κοινού στην απομείωση των οφειλών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με την προϋπόθεση ότι θα κριθούν βιώσιμες. Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις –μικρές, μεσαίες, μεγάλες– αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν οφειλές και θέλουν να τις ρυθμίσουν. Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι συγκεκριμένη και θα προβλέπει τα παρακάτω βήματα:

• Ο επιχειρηματίας θα μπαίνει στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και θα συμπληρώνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο. Συμπληρωματικά θα υποβάλει ηλεκτρονικά όλα τα φορολογικά του στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε9 κ.λπ.), ενώ για να διασφαλιστεί ότι ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης δεν θα γίνει αντικείμενο κατάχρησης από στρατηγικούς κακοπληρωτές, θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο πληροφοριακό στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση των ιδιοκτητών της επιχείρησης (δηλώσεις στην εφορία, καταθέσεις σε τράπεζες κ.λπ.).

• Ο λογιστής ή ανάλογα ο οικονομικός υπεύθυνος της επιχείρησης θα συμπληρώνει τα οικονομικά στοιχεία βάσει συγκεκριμένων δεικτών που θα υπάρχουν σε ειδική φόρμα στην ίδια ιστοσελίδα. Πρόκειται για διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες βιωσιμότητας που μετρούν π.χ. την εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε βάθος πενταετίας, την παλαιότητα των φορολογικών, ασφαλιστικών οφειλών και των τραπεζικών χρεών, τη δομή του χρέους (βραχυπρόθεσμο - μακροπρόθεσμο), την πορεία του EBITDA σε βάθος πενταετίας, τον δανεισμό προς τον τζίρο της επιχείρησης, τη ρευστότητα προς το σύνολο των υποχρεώσεων κ.ά. Από την αξιολόγηση βάσει αριθμοδεικτών επιδιώκεται να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πόσο μπορεί να δίνει κάθε μήνα η επιχείρηση προς τους πιστωτές της με βάση τα έσοδα και τα κέρδη της. Η τυποποιημένη αυτή διαδικασία θα ακολουθείται για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγάλες, η αξιολόγηση θα γίνεται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

• Ο επιχειρηματίας θα απευθύνεται στη συνέχεια στον Μεσολαβητή, ο οποίος θα αναλαμβάνει να καλεί όλους τους πιστωτές, δηλαδή τις τράπεζες, το Δημόσιο, τους προμηθευτές και τους εργαζομένους, εάν έχουν απαιτήσεις. Αφού θα τους αναλύει τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης θα τους καλεί να συναινέσουν στη λύση που προτείνεται, δηλαδή στην αποπληρωμή τους βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων της επιχείρησης, δηλαδή των κερδών της που θα κατανέμονται με συγκεκριμένη αναλογία. Η αναλογία αυτή είναι 65% εξασφαλισμένοι πιστωτές (συνήθως τράπεζες), 25% Δημόσιο και εργαζόμενοι και 10% ανεξασφάλιστοι πιστωτές (συνήθως προμηθευτές) και είναι η κατανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης εάν δεν συναινούσαν και η επιχείρηση έμπαινε σε εκκαθάριση. Ετσι, αν από την ανάλυση βιωσιμότητας προκύπτει ότι κάποιος έχει καθαρά έσοδα π.χ. 1.000 ευρώ, οι πιστωτές θα πληρώνονται με βάση την παραπάνω αναλογία.

• Θα ακολουθήσει η διαπραγμάτευση με στόχο την ταχεία ολοκλήρωσή της. Εφόσον η πρόταση συγκεντρώσει το 60% των πιστωτών, καθαρογράφεται και ο Μεσολαβητής επικυρώνει τη συμφωνία στο Πρωτοδικείο. Η επικυρωμένη συμφωνία συνιστά εκτελεστικό τίτλο και τίθεται άμεσα σε ισχύ, δηλαδή υποχρεούνται να την εφαρμόσουν όλοι και φυσικά το Δημόσιο.

• Υπογράφονται οι σχετικές συμβάσεις με τις τράπεζες και ο επιχειρηματίας υλοποιεί τη συμφωνία, δηλαδή αποπληρώνει τις οφειλές του με βάση τις δυνατότητές του. Ομοίως πράττει σε σχέση με τις οφειλές του με το Δημόσιο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ