ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ώθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματική Ανάπτυξη του ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων , υποστηρίζει την αναπτυξή τους και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Με το πρόγραμμα «Επιχειρηματική ανάπτυξη», ο ΟΠΑΠ, επιχειρεί για μια ακόμα φορά να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, για τις επιχειρήσεις που θα επιλεχθούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε αυτές να αναπτυχθούν και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99.9% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αποτελούν δηλαδή, την ραχοκοκκαλία της ελληνικής οικονομίας. Καλούνται, όμως, να αντιμετωπίσουν, ειδικότερα μετά την κρίση, αρκετά εμπόδια. 

Εκτός από την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και την έλλειψη ρευστότητας, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση στους κατάλληλους συνεργάτες στις διεθνείς αγορές και είναι αναγκαία η καθοδήγηση για να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι αγορές αυτές. Απαιτείται, επίσης, πιο ουσιαστική δικτύωση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο και ζητούν πρόσβαση σε mentors είτε εντός Ελλάδας (κυρίως σε παραδοσιακούς τομείς), είτε στο εξωτερικό (πχ., στον τομέα της τεχνολογίας). Τέλος, σημαντική ανάγκη των σύγχρονων μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι η ευκολότερη πρόσβαση σε επενδυτικά σχήματα και έξυπνους τρόπους χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική ανάπτυξη» του ΟΠΑΠ, προσφέρει τη στρατηγική καθοδήγηση, την  πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό και δημιουργεί τις προοπτικές ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι, οι επιχειρήσεις να έχουν οικονομική δραστηριότητα, η οποία μεταφράζεται σε ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €100.000 και €50 εκατομμυρίων και να απασχολούν έως 250 εργαζόμενους.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο somethingbetter.gr. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου [ώρα έναρξης- 9:00 το πρωί], έως την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου [ώρα λήξης- 12:00 το βράδυ].
Μια εξουσιοδοτημένη ομάδα της Endeavor Greece, αποτελούμενη από έμπειρα και αξιόπιστα στελέχη, θα αξιολογήσει το σύνολο των υποψηφιοτήτων.

Οι επιχειρήσεις που θα πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, που αναγράφονται στην άιτηση συμμετοχής, θα συμμετάσχουν στην φάση της συνέντευξης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει αξιολόγηση ποιοτικών κριτηρίων επιλογής. Η ειδική επιτροπή από υψηλόβαθμα στελέχη της Endeavor Greece, κορυφαίους επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και εκπροσώπους του ΟΠΑΠ, θα αξιολογήσει τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες.

Μετά την ολοκλήρωση των θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων. H Επιτροπή του προγράμματος θα μελετήσει τις επικρατέστερες συμμετοχές και θα καταλήξει στην τελική επιλογή όσων επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στo www.somethingbetter.gr

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ