ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου της Νέας Δημοκρατίας για τις άδειες

Με την υπογράμμιση ότι, παρόλο που η αρχιτεκτονική και η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου που θα καταθέσει η Ν.Δ. στη Βουλή είναι απολύτως σύμφωνες με τις συνταγματικές διατάξεις, το βασικό περίγραμμα της πρότασης δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα «με την επιφύλαξη της έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ». Επαναφορά των αρμοδιοτήτων στο ΕΣΡ, εξάλειψη της λογικής του «πλειοδοτικού διαγωνισμού» και αντικατάστασή του από μια αδειοδοτική διαδικασία έναντι ενιαίου τιμήματος για όλους τους παρόχους είναι οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου της Πειραιώς, που καταργεί εντελώς τον νόμο Παππά (άρθρα 1 ως 15) και τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών που αυτός εισήγαγε και αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του ψηφιακού φάσματος.

Το σχέδιο νόμου επαναφέρει στο σύνολό τους τις αρμοδιότητες στο ΕΣΡ, το οποίο και εξουσιοδοτεί να ορίσει τον αριθμό των εθνικών και περιφερειακών αδειών, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Αναγνωρίζει τη δυνατότητα στην ανεξάρτητη αρχή να ζητεί τη μη δεσμευτική γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και να παρεκτείνει τον αριθμό των χορηγούμενων αδειών εφόσον η ζήτηση καλύψει το υφιστάμενο όριο και αυξηθεί η τεχνική δυνατότητα που θα επιτρέπει την έκδοση νέων αδειών. Ορίζει ότι το τίμημα θα είναι ενιαίο για όλους τους παρόχους, υφισταμένους και νέους, ενώ προβλέπει περιοδικό τέλος χρήσης του φάσματος. Τα τιμήματα θα ορίζονται από το ΕΣΡ με βάση τις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες της αγοράς, ενώ η άδεια θα έχει δεκαετή διάρκεια. Προβλέπει ακόμη ότι 15 ημέρες μετά τη λήψη της άδειας η επιχείρηση οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ