ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ομολογιακό θα κρίνει το μέλλον της «Βωβός»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντική κρίνεται η 14η Νοεμβρίου για το μέλλον της «Μπ. Βωβός», καθώς οι μέτοχοι της εταιρείας θα κληθούν να εγκρίνουν την έκδοση ενός νέου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 49,24 εκατ. ευρώ, αλλά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 19 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για δύο κομβικά βήματα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του σχεδίου εξυγίανσης που έχει εγκριθεί και το οποίο μέχρι σήμερα δεν βαίνει και με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με την πρόσκληση για την έκτακτη γενική συνέλευση, στην οποία χθες προστέθηκε και το θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι θα κληθούν κατ’ αρχάς να εγκρίνουν την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως το ποσό των 49,248 εκατ. ευρώ, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχος δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Οι εν λόγω ομολογίες θα διατεθούν και θα καλυφθούν από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες με ιδιωτική τοποθέτηση. Επίσης, με το δεύτερο θέμα που προστέθηκε χθες, οι μέτοχοι θα κληθούν να λάβουν απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 63.333.334 νέων μετοχών της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η εν λόγω αύξηση θα σημάνει την ισόποση αύξηση του ποσοστού που κατέχουν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς εκάστη τράπεζα θα λάβει από 31.666.667 μετοχές, έναντι απαίτησης 9,5 εκατ. ευρώ εκάστη, ήτοι συνολικά 19 εκατ. ευρώ, που θα αφαιρεθούν από τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ