Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 6.XΙ.1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΘΡΙΑΜΒΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ Φ. ΝΤ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ: Νέα Υόρκη, 5. - Καίτοι δεν εγνώσθησαν ακόμη τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, φαίνεται ότι ο κ. Ρούσβελτ έλαβε πλέον των 25 εκατομμυρίων ψήφων. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός εις τα πολιτικά χρονικά της Αμερικής. Οι Δημοκράται ηύξησαν την πλειοψηφίαν των εις την Βουλήν και την Γερουσίαν. Εις την Βουλήν έχουν ήδη 316 έδρας έναντι 308 ας είχον εις την προηγουμένην Βουλήν. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μόνον 87 έδρας, οι Προοδευτικοί 6 και οι εργατικοί 3. Υπάρχουν και 23 βουλευταί οι οποίοι δεν έχουν καθορίσει ακόμη την στάσιν των. Εις την Γερουσίαν οι Δημοκράται έχουν 71 έδρας […] οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν 17 […]. Οι πολιτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι συνεπεία των εκλογών η Κυβέρνησις θ’ ανασχηματισθή προσεχώς. [Σημ. «Φ»: Αντίπαλος του Ρούσβελτ ήταν ο Ρεπουμπλικανός Αλφ Λάντον. Τελικώς ο Ρούσβελτ έλαβε το 60,8% των ψήφων και ο Λάντον το 36,5%].

Η «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ρώμη, 5. - Κατά πληροφορίας εκ Παρισίων, ο κ. Γουσταύος Ερβαί δημοσιεύει εις την εφημερίδα «Βικτουάρ» άρθρον εις το οποίον εκφράζει την πεποίθησιν ότι μετ’ ολίγους μήνας ο στρατάρχης Πεταίν θα κυβερνά την Γαλλίαν και εξ ονόματος του νέου δημοκρατικού καθεστώτος, το οποίον θα έχει μορφήν απολύτου κρατικής εξουσίας, θα προβή εις την μεγάλην συμφιλιωτικήν χειρονομίαν προς το γερμανικόν Ράιχ, την οποίαν ζητεί και αναμένει η πλειοψηφία του γαλλικού λαού. [Σημ. «Φ»: Η «προφητεία» επαληθεύτηκε έπειτα από τέσσερα χρόνια και αφού έπεσε η Γαλλία. Ο Gustave Hervé, είχε μια άκρως αντιφατική πολιτική διαδρομή. Σοσιαλιστής αρχικά, εξελίχθηκε σε φασίζοντα, τάχθηκε ενωρίς υπέρ του Πετέν και της συμφιλίωσης με τη Γερμανία, αλλά έγραψε και μια εξαιρετική πολεμική κατά της πολιτικής της Γερμανίας εναντίον των Εβραίων. Η εφημερίδα του έκλεισε με το πετενικό καθεστώς, ενώ ανακρίθηκε από την αστυνομία του και την Γκεστάπο].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ