ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετραπλασιασμός κερδών για τον όμιλο Τιτάν το εννεάμηνο

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τα κέρδη για τον όμιλο Τιτάν ανήλθαν σε 122 εκατ. ευρώ, έναντι 36,2 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου Τιτάν κατά τη διάρκεια του φετινού εννεαμήνου τετραπλασιάστηκαν, καθώς, όπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, ανήλθαν σε 122 εκατ. ευρώ, έναντι 36,2 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Κύριος λόγος για τη θετική αυτή εξέλιξη ήταν η αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα κέρδη κατά το ποσόν των 79,4 εκατ. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω εξέλιξης, το φετινό τρίτο τρίμηνο αποδείχθηκε το καλύτερο της τελευταίας πενταετίας, αναφορικά με την καθαρή κερδοφορία. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν σε 112,7 εκατ., έναντι 12 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και μάλιστα θα μπορούσαν να ήταν και ακόμα περισσότερα, αν δεν είχε δημιουργηθεί πρόβλεψη της τάξεως των 6,4 εκατ. για ζημία από συναλλαγματικές απαιτήσεις μεταξύ θυγατρικών του ομίλου στην Αίγυπτο και άλλων εταιρειών του ομίλου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του εννεαμήνου ανήλθε σε 1,12 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 9,2% σε ετήσια βάση, ενώ η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε επίσης κατά 24,1%, σε 205 εκατ. συνολικά. Αντίστοιχα, κατά το τρίτο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 400,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 12,2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 42,8%, σε 85,5 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τη μητρική εταιρεία Τιτάν, κατά το φετινό εννεάμηνο καταγράφηκε πτώση του κύκλου εργασιών κατά 5%, σε 194 εκατ. ευρώ, ενώ μειωμένα ήταν και τα λειτουργικά κέρδη, τα οποία περιορίστηκαν φέτος σε 25,7 εκατ. ευρώ, έναντι 31,5 εκατ. ευρώ το περυσινό εννεάμηνο. Πάντως, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,4 εκατ., έναντι κερδών μόλις 0,4 εκατ., ως αποτέλεσμα κερδών της τάξεως των 20,6 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα, η διοίκηση ανέφερε ότι η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε βαθιά ύφεση, με την όποια ζήτηση δομικών υλικών να προέρχεται κυρίως από τα δημόσια έργα. Οι εξαγωγές εξακολουθούν να απορροφούν πάνω από τα 2/3 της εγχώριας παραγωγής. Η ίδια αυτή εικόνα αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς ουσιαστική βελτίωση έναντι του 2015. Συνολικά, κατά το φετινό εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης μειώθηκε κατά 1,5%, σε 195,6 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 10,9%, σε 28 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους αγορές δραστηριοποίησης του ομίλου, στις ΗΠΑ, η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνεται, με αποτέλεσμα κατά το φετινό εννεάμηνο να καταγράφεται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17,7% σε 584,2 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 37,8%, σε 98 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα των ΗΠΑ αποτελεί, πλέον, το 50% του ομίλου σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη.

Θετική εικόνα για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο εμφάνισε και η αγορά της Αιγύπτου, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και της μείωσης του κόστους παραγωγής, καθώς τα εργοστάσια του ομίλου ξεκινούν σταδιακά την παραγωγή με στερεά καύσιμα. Ετσι, κατά το φετινό εννεάμηνο και παρά την υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας και τη μεταβλητότητα των τιμών στην τοπική αγορά, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 4,9% σε όρους ευρώ, αγγίζοντας τα 188 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ήταν υπερδιπλάσια της περυσινής περιόδου, καθώς ανήλθαν σε 32,8 εκατ., έναντι 16 εκατ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ