ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Και άλλες συμμετοχές στον χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης θέλει ο ΣΕΒ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων –εκτός από τις ήδη γνωστές και προβεβλημένες μεγάλες εταιρείες– επιδιώκει ο ΣΕΒ στη προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δημιουργηθεί ένας Χάρτης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Οπως τονίζει ο ΣΕΒ, όλες οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας–Κοινωνίας, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Bravo Sustainability Performance Directory, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλες τις επιχειρήσεις που επενδύουν με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Κάθε επιχείρηση καλείται να προσδιορίσει σε ποιο επίπεδο ωρίμανσης βρίσκεται στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και να επιλέξει σε ποιο από τα τρία επίπεδα κατάταξης θα ενταχθεί.

Ο τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό στηρίζεται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2016, οι εταιρείες θα καταθέσουν τις Πρωτοβουλίες/Προγράμματα που έχουν αναπτύξει και που εντάσσονται στους Θεματικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το δεύτερο στάδιο αφορά τα συστήματα και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα του Οργανισμού. Οι εταιρείες θα πρέπει να απαντήσουν σε 11 θεματικές/κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, που παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζεται η υπεύθυνη λειτουργία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.

Η ομάδα του QualityΝet Foundation με εξειδικευμένους συνεργάτες είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων για να υποστηρίξουν τη διαδικασία συμμετοχής τους.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ