ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γερμανία απορρίπτει τους κανόνες της «Βασιλείας IV»

REUTERS

Προς κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για μικρές και μεγάλες τράπεζες πορεύεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει υπό την εποπτεία της τις 129 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, που ελέγχουν το 82% του συνολικού ενεργητικού του κλάδου.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η Γερμανία αντιδρά έντονα στους νέους κανόνες «Βασιλεία ΙV» για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών διότι φοβάται ότι θα καταστήσει δυσκολότερη τη δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ανάλογους ενδοιασμούς έχει και η Γαλλία, καθώς η υλοποίηση της «Βασιλείας ΙV» θα απαιτήσει από τις τράπεζες να αντλήσουν ακόμη περισσότερα κεφάλαια για να αντεπεξέλθουν στα νέα κριτήρια για την κεφαλαιακή επάρκειά τους. «Οι συζητήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί», σχολίασε ο Φέλιξ Χάφελντ, πρόεδρος της εποπτικής αρχής των τραπεζών, Bafin. «Αυτό που προτείνει η Γερμανία απέχει πολύ από το να καταστεί αποδεκτό».

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ισχυρίζονται ότι οι προτεινόμενοι κανόνες ευνοούν περισσότερο τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ. Μια αρνητική παράμετρος για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, σε αντίθεση με τις αμερικανικές, είναι πως διατηρούν τα στεγαστικά δάνεια στους ισολογισμούς τους και δεν μπορούν να τα μεταφέρουν σε κρατικές υπηρεσίες, όπως είναι οι Fannie Mae και Freddie Mac στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερες πιέσεις αναμένεται να δεχθούν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τον γερμανικό κολοσσό Deutsche Bank, επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές. Tραπεζικά λόμπι στην Ευρώπη υποστηρίζουν ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της μπορεί να αυξηθούν έως και 50%.

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, οι νέοι κανόνες της «Βασιλείας ΙV» αναμένεται να παρουσιαστούν έως τα τέλη του έτους. Η Επιτροπή της Βασιλείας, όπου συμμετέχουν οι τραπεζικές εποπτικές αρχές από σχεδόν 30 χώρες, υποψιάζεται, εδώ και καιρό, ότι οι μεγάλες τράπεζες χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα τα οποία φαινομενικά ενισχύουν και άρα βελτιώνουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι όπως ορίζονται από τη «Βασιλεία ΙΙΙ». Σκοπός της «Βασιλείας ΙV» είναι να καταπολεμηθεί αυτή η διαφοροποίηση στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, επιβάλλοντας τη χρήση κοινής μεθοδολογίας. Προς κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για μικρές και μεγάλες τράπεζες πορεύεται, τέλος, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προς το παρόν, η ΕΚΤ έχει υπό την εποπτεία της τις 129 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, οι οποίες ελέγχουν το 82% του συνολικού ενεργητικού στον κλάδο.

Αλλαγή κανόνων για τα ενέχυρα

H Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έθεσε χθες σε εφαρμογή πιο αυστηρούς κανόνες για τα περιουσιακά στοιχεία που θα δέχεται από τις εμπορικές τράπεζες ως ενέχυρο ή εγγύηση για να τους παρέχει ρευστότητα. Σε ό,τι αφορά τα τιτλοποιημένα δάνεια, η ΕΚΤ αυξάνει το μέγεθος του «κουρέματος» στους τίτλους που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Ζήτησε, επίσης, πιο αυστηρούς ελέγχους από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης για τα καλυμμένα ομόλογα. Συν τοις άλλοις, θα αποδέχεται χρεόγραφα ως ενέχυρα μόνον εάν καταργούνται ή ελαχιστοποιούνται τα δικαιώματα συμψηφισμού, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση. Τα δικαιώματα συμψηφισμού μειώνουν την αξία των εγγυήσεων σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής και μπορεί να αναγκάσουν μια κεντρική τράπεζα να υποστεί απώλειες. Στην ανακοίνωσή της, πάντως, η ΕΚΤ τόνισε ότι αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν ελάχιστα το συνολικό ύψος των εγγυήσεων που ζητεί για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες της Ευρωζώνης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ