Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 4-ΧI-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΓΚΟΡΕΒ: Παρίσιοι, 3.- Ραδιοφωνικώς μεταδίδονται από το στρατηγείον των εθνικών δυνάμεων της Ισπανίας εις Σαλαμάνκαν αι κάτωθι τελευταίαι ειδήσεις περί της επιταχυνομένης ήδη προελάσεως προς την Mαδρίτην. Την προπαρελθούσαν Κυριακήν, ο Ρώσσος στρατηγός Γκόρεβ (φωτογραφία) ανέλαβε την γενικήν αρχηγίαν της αμύνης της πρωτευούσης και απεφάσισε να ενεργήση γενικήν αντεπίθεσιν όπως απαλλάξη την πόλιν από τον σιδηρούν κλοιόν των εθνικιστών. Εις την επίθεσιν αυτήν, η οποία ήρχισε την πρωίαν της Πέμπτης [29 Οκτωβρίου 1936], ο Γκόρεβ έρριψεν όλας τας δυνάμεις που διέθετεν η Μαδρίτη. Η αντεπίθεσις διεξαχθείσα την Πέμπτην και την Παρασκευήν [...] συνετρίβη από τα επαναστατικά στρατεύματα [φρανκιστές], με τρομεράς απωλείας διά τους ερυθρούς. [Σημ. «Φ»: Ο Γκάρεβ ήταν Λευκορώσος. Οταν επέστρεψε στη Σοβιετική Ενωση κατηγορήθηκε για προδοσία και εκτελέστηκε το 1938. Αποκαταστάθηκε το 1956 ως θύμα του Στάλιν.]

ΜΕΤΑΞΑ ΕΓΚΩΜΙΟΝ:  (Από ανυπόγραφο κύριο άρθρο της «Καθημερινής» με την ευκαιρία της συμπληρώσεως τριών μηνών από την επιβολή της δικτατορίας Γεωργίου Β΄ και Μεταξά.) « [...] Καθ’ όλον το διάστημα του τριμήνου και από της ημέρας καθ’ ην εισήλθεν εις το Υπουργείον των Στρατιωτικών ο Ιω. Μεταξάς μία αφαντάστως τεραστία προσπάθεια έχει αναληφθή: Η προσπάθεια της πολεμικής αναδιοργανώσεως της χώρας, διά την οποίαν κάποτε ο ελληνικός λαός θα αναπολήση με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης το όνομα του σημερινού Κυβερνήτου».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρώτη συναυλία των Συνδρομητών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών της αρξαμένης μουσικής περιόδου θα δοθή την προσεχή Δευτέραν [9 Νοεμβρίου 1936] εις το θέατρον «Ολύμπια». Την ορχήστραν θα διευθύνη ο κ. Μητρόπουλος, ως σολίστ δε θα λάβη μέρος ο διάσημος καλλιτέχνης του πιάνου Αλεξ. Ουνίνσκυ [...].

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Την προσεχή Κυριακήν [8 Νοεμβρίου 1936] και ώραν 6½ μ.μ. ο εκλεκτός βαρύτονος Γιάννης Αγγελόπουλος θα εμφανισθή διά μίαν και μόνην φοράν στην μεγάλην του επιτυχίαν τον «Ριγολέττον» μαζί με το λαμπρό συγκρότημα του Ελληνικού Μελοδράματος, τον Μοσχονά, την Καν Λ. Αγγελοπούλου, τον Μαυράκην, την Καν Λώρη κ.λπ.

BRUNO BIAGI: «Αι γενικαί αρχαί του συντεχνιακού κράτους». Σειρά άρθρων του κ. Bruno Biaggi (sic), τέως υφυπουργού των Συντεχνιών [της Ιταλίας], ειδικώς διά την «Καθημερινήν».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ