Γράμματα Αναγνωστών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διδακτορικά και διαφάνεια

Κύριε διευθυντά
Μέσα από τις στήλες της φιλόξενης εφημερίδας σας και σχετικά με το νομοσχέδιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, θα ήθελα να καταθέσω ορισμένες σκέψεις με βάση και τις εμπειρίες μου ως δημοσίου υπαλλήλου επί 25 έτη.

Για τον περιορισμό της δυνατότητας συναλλαγής μεταξύ υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδόχων δημοσίων έργων, στο εν λόγω νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλέπονται ασυμβίβαστα τόσο για τους υποψήφιους διδάκτορες όσο και για τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών. Ουσιαστικά, το σημερινό νόμιμο και ανήθικο να καταστεί παράνομο.

Εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος, μέλος επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης, παρακολούθησης ή/ και παραλαβής έργου του Δημοσίου δεν νοείται να εκπονήσει διατριβή σε τμήμα ΑΕΙ στο οποίο ανήκει μέλος ΔΕΠ που έχει ή είχε παρουσία (συνήθως, ως επιστημονικός υπεύθυνος) στο σχήμα του αναδόχου του έργου.

Αντίστοιχα, μέλος ΔΕΠ συγκεκριμένου τμήματος ΑΕΙ δεν μπορεί να συμμετέχει στην εξεταστική επιτροπή υποψηφίου διδάκτορα που συμμετείχε ή συμμετέχει σε επιτροπή σχετική με το έργο, στην περίπτωση που το ίδιο ή άλλο μέλος του τμήματος είχε ή έχει συμμετοχή στο σχήμα του αναδόχου ή συναλλάσσεται, συνήθως ως μελετητής, με την υπηρεσία του υποψηφίου διδάκτορα, ιδίως αν ο υποψήφιος κατέχει θέση ευθύνης ή αυξημένης επιρροής  (τμηματάρχης, διευθυντής,  σύμβουλος κ.ά.). 

Τα προαναφερόμενα θα πρέπει να ισχύουν και για κάποιο χρονικό διάστημα (ενδεικτικά, δύο χρόνια) μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της όποιας επιτροπής.  Επιπλέον, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, θα πρέπει να διασφαλίζεται για τη διατριβή το «πρωτότυπο» και η «συμβολή της στην επιστήμη», καθώς επίσης και ο ελάχιστος απαιτούμενος πραγματικός χρόνος εκπόνησής της.

Δημ. Χατζηδακης
Δρ χημικός μηχανικός
Αθήνα

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ