ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 15% έως 45% ο φόρος σε μισθώσεις κατοικιών μέσω Ιντερνετ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υποχρεωτική εγγραφή σε ειδικό μητρώο καταλυμάτων προβλέπει το σχέδιο του θεσμικού πλαισίου για την ενοικίαση κατοικιών μέσω της Airbnb και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ιδιοκτήτες απειλούνται με πρόστιμο 50.000 ευρώ. Οσον αφορά το φορολογικό καθεστώς, προβλέπεται φόρος 5% ανά διανυκτέρευση, που θα αποδίδεται από την πλατφόρμα ενοικίασης. Επιπλέον, τα συνολικά ποσά που θα αποκομίζουν οι ιδιοκτήτες θα φορολογούνται με τους συντελεστές των ενοικίων, 15% έως 45%, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Φόρο 5% ανά διανυκτέρευση και πρόστιμο 50.000 ευρώ για όσους δεν εγγραφούν στο ειδικό μητρώο για τα ακίνητα που εκμισθώνουν μέσω Airbnb, αλλά και μέσω άλλων διαδικτυακών πλατφορμών (Homeaway, Flipkey, Housetrip) ενοικίασης κατοικιών, προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. Επίσης, το ποσό που θα αποκομίζει κάθε ιδιοκτήτης θα φορολογείται και με την κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, δηλαδή με συντελεστές 15% και 45%, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων. Σύμφωνα με το σχέδιο, κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου θα πρέπει να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο καταλυμάτων και θα λάβει ένα σχετικό κωδικό, τον οποίο θα χρησιμοποιεί σε κάθε αγγελία που αναρτά στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον και ενοικίαση του ακινήτου, η εταιρεία θα αποστέλλει τα στοιχεία της συναλλαγής στο υπουργείο Οικονομικών.

Οσοι επιθυμούν να μισθώσουν βραχυπρόθεσμα το ακίνητό τους οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, οι οποίες στοχεύουν στην προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού και στη διασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου ποιότητας των προς εκμίσθωση ακινήτων. Τα βασικά σημεία του, υπό διαπραγμάτευση, νομοσχεδίου είναι:

• Δημιουργία μητρώου καταλυμάτων που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και σύνδεση κάθε καταλύματος με τον αντίστοιχο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).

• Συμφωνία με ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την παροχή πληροφοριών στη φορολογική διοίκηση ως προς τα εκμισθωμένα ακίνητα.

• Ο υποψήφιος εκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο της ΓΓΔΕ, το οποίο θα αποτελεί την ταυτότητα του προς εκμίσθωση ακινήτου και θα συνοδεύει κάθε συναλλαγή. Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

• Τίθεται όριο στον αριθμό των εκμισθούμενων ακινήτων ανά εκμεταλλευτή και στην ετήσια διάρκεια της μίσθωσης.

• Επιβάλλεται φόρος βραχυχρόνιας μίσθωσης ίσος με το 5% επί της αξίας της διανυκτέρευσης, ο οποίος θα αποδίδεται στο ελληνικό Δημόσιο από οποιονδήποτε λειτουργεί ως ενδιάμεσος (κυρίως τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες)

• Οι εκμεταλλευτές των ακινήτων μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού αποκτούν εισόδημα από ακίνητα και όχι από επιχειρηματική εκμετάλλευση. Ετσι, η πλειοψηφία των εκμισθωτών που διαθέτουν ένα ή δύο ακίνητα τα οποία εκμισθώνουν και αποκτούν εισόδημα έως και 12.000 ευρώ ανά έτος φορολογείται με τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή 15%. Για υψηλότερα ποσά ο φόρος θα φθάνει μέχρι και το 45%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ