Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 13.XI.1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ, 1936! Βιέννη, 12.- Την μεσημβρίαν ετερματίσθησαν αι εργασίαι της τριμερούς διασκέψεως (Αυστρίας, Ιταλίας, Ουγγαρίας). Σχετικώς εξεδόθη το κάτωθι ανακοινωθέν: Οι αντιπρόσωποι των τριών κυβερνήσεων ενέμειναν εις την απόφασίν των όπως αναπτύξουν τας οικονομικάς μετά των άλλων χωρών σχέσεις διά διμερών συμφώνων. [...] Οι υπουργοί Ιταλίας και Ουγγαρίας έλαβον γνώσιν των ανακοινώσεων του Αυστριακού καγκελλαρίου επί της αναπτύξεως των αυστρο-γερμανικών σχέσεων δυνάμει της συμφωνίας της 11 Ιουλίου. Ο Ιταλός υπουργός παρέσχε πληροφορίας επί των συνομιλιών, τας οποίας έσχε μετά του Χίτλερ και του Φον Νώυρατ (συμφωνία συγκρότησης του Αξονα). [...] Οι κ. Σούσνιγκ και Κάνυα ανεκοίνωσαν εις τον κόμητα Τσιάνο την απόφασιν των κυβερνήσεών των όπως αναγνωρίσουν την ιταλικής Αυτοκρατορίαν εν Αιθιοπία. [...].

(Στη φωτογραφία, από αριστερά, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Γκαλεάτσο Τσιάνο, ο Ούγγρος ομόλογός του Κάλμαν φον Κάνυα, Αυστριακός καγκελλάριος δόκτωρ Κουρτ Σούσνιγκ και ο υπουργός του των Εξωτερικών Γκίντο Σμιτ.)

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΛΩΝΙΝΗΣ, ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Εις την συναυλίαν της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών, η οποία θα δοθεί την προσεχή Κυριακήν (15 Νοεμβρίου 1936) ώραν 11 π.μ. Εις τα «Ολύμπια», υπό την διεύθυνσιν του κ. Μητροπούλου, θα λάβουν μέρος ως σολίστ οι δύο διαπρεπείς Ελληνες καλλιτέχναι του βιολίου κ. Φ. Βολωνίνης και Γ. Λυκούδης [...].

ΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ: Την προσεχή Τετάρτην 18 τρ. 7.30 μ.μ. εν τη αιθούση της Αρχαιολογικής Εταιρίας γενήσεται η πρώτη της σειράς των εφετεινών διαλέξεων της Εταιρίας Ευβοϊκών Σπουδών. Ομιλητής ο ποιητής κ. Τέλλος Αγρας. Θέμα: «Πώς βλέπουμε σήμερα τον Παπαδιαμάντην».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ