ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκομμένη από αυτά που ζητάει η αγορά εργασίας η εκπαίδευση

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αναντιστοιχία ανάμεσα στα εφόδια που δίνει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα στους νέους υποψήφιους προς εργασία και τα πραγματικά προσόντα και τις δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά, διαπιστώνουν 7 στους 10 επιχειρηματίες, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Adecco με τίτλο «Η απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, 2016».

Η έρευνα αναδεικνύει παράλληλα αποκλίσεις μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούν οι σύγχρονες εταιρείες και εκείνων που επιδεικνύουν οι σύγχρονοι υποψήφιοι. Πιο συγκεκριμένα, μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται σε δεξιότητες όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών, η οποία αξιολογείται από το 67% των επιχειρηματιών από απολύτως απαραίτητη έως αρκετά σημαντική για τις θέσεις εργασίας στην εταιρεία τους, αλλά μόνο το 44% των συμμετεχόντων δηλώνει πως οι υποψήφιοι που διεκδίκησαν τις θέσεις αυτές διέθεταν πράγματι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σε ικανοποιητικό βαθμό. Επίσης, οι εργοδότες δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την ικανότητα των σύγχρονων υποψηφίων στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μόνο το 46% θεωρεί πως οι υποψήφιοι διαθέτουν την ικανότητα αυτή, ενώ για το 76% των εργοδοτών είναι και αυτό ένα απαραίτητο ή πολύ σημαντικό προσόν. Μία ακόμα μεγάλη απόκλιση παρουσιάζεται αναφορικά με την ευελιξία και προσαρμοστικότητα των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, το 94% των επιχειρήσεων θεωρεί την ευελιξία αναγκαίο χαρακτηριστικό, όμως μόνο το 66% εκτιμά πως οι υποψήφιοι έχουν τη συγκεκριμένη δεξιότητα στον επιθυμητό βαθμό.

Από πλευράς εργαζομένων αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 50% των ερωτωμένων έχει βρεθεί τουλάχιστον μια φορά εκτός αγοράς εργασίας, ενώ 1 στους 5 χρειάστηκε ένα χρόνο ή και περισσότερο για να βρει άλλη θέση εργασίας. Παράλληλα, περίπου 3 στους 10 ερωτώμενους που ψάχνουν αυτή τη στιγμή για εργασία έχουν στρέψει τις προσπάθειές τους στο εξωτερικό, ποσοστό που σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2015 είναι σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερο. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι λόγοι που ωθούν τους Ελληνες να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό έχουν διαφοροποιηθεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Στην παρούσα φάση οι ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας ιεραρχούνται ως σημαντικότεροι λόγοι σε σχέση με τις καλύτερες αποδοχές και συνθήκες εργασίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ