ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παύση εργασιών βάσει του πραγματικού χρόνου

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη δυνατότητα να προβούν στη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους παρέχει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στους φορολογουμένους και στις επιχειρήσεις.

Οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησής τους, να προβούν στη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους υπό τις εξής προϋποθέσεις:

• Δεν διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα.

• Δεν έχουν χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, όταν πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου στάδιο εκκαθάρισης.

• Ειδικά για τα υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ νομικά πρόσωπα, η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών ανάγεται σε ημερομηνία πριν από τη 15η Φεβρουαρίου 2013.

Οι εν λόγω φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη ΔΟΥ της έδρας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας δήλωση διακοπής εργασιών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και η διαδικασία διακοπής εργασιών θα προχωρεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ