ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχέδιο ΕΚΤ για προσέλκυση των βρετανικών τραπεζών

Με το σχέδιο «TRIM», η ΕΚΤ θα αξιολογεί κατά πόσον είναι αξιόπιστες αλλά και συγκρίσιμες οι διάφορες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να υπολογίζουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει ένα πιο φιλικό πλαίσιο για να προσελκύσει τις τράπεζες από τη Βρετανία, λόγω Brexit. Το σχέδιο προβλέπει απλοποίηση και εναρμόνιση στις μεθοδολογίες για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει δύο στόχους. Από τη μία διευκολύνει τη διαδικασία μετάβασης των τραπεζών στην Ευρωζώνη. Από την άλλη κάνει πιο αποτελεσματικό τον δικό της ρόλο, δηλαδή της εποπτείας, και ειδικά για τις «νεοεισερχόμενες» από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με το Reuters, η Goldman Sachs εξετάζει την προοπτική να μεταφέρει μέρος των επιχειρήσεών της από το Λονδίνο στη Φρανκφούρτη, προκειμένου να εμπίπτει εφεξής στην εποπτεία της ΕΚΤ και να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το σχέδιο της ΕΚΤ, με την κωδική ονομασία «TRIM», εγκαινιάστηκε σιωπηρώς τον περασμένο Δεκέμβριο. Με το «TRIM» η ΕΚΤ θα αξιολογεί το κατά πόσον είναι αξιόπιστες αλλά και συγκρίσιμες οι διάφορες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να υπολογίζουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Οι τράπεζες εφαρμόζουν διαφορετικές μεθοδολογίες, με τις οποίες αξιολογούν τις ανάγκες τους για ανακεφαλαιοποίηση, καθώς και τους κινδύνους που εγκυμονούν τα χαρτοφυλάκιά τους, όπως, για παράδειγμα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πέραν, όμως, του ότι οι μεθοδολογίες είναι διαφορετικές, συχνά λειτουργούν με τρόπο που διευκολύνουν τις ίδιες να υποτιμήσουν τις ανάγκες τους για ανακεφαλαιοποίηση. Στόχος των τραπεζών είναι να διατηρούν τις κεφαλαιακές ανάγκες σε χαμηλά επίπεδα ή αν είναι δυνατόν σε μηδενικά.

Τον περασμένο Μάρτιο, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι για τον σκοπό αυτό έχει επιστρατεύσει δίκτυο εμπειρογνωμόνων από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να διαμορφώσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου «TRIM» και να το θέσουν σε λειτουργία.

Ευελιξία

«Η αξιολόγηση και η έγκριση από την ΕΚΤ της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τον εσωτερικό τους έλεγχο θα είναι ένα από τα προβλήματα, ίσως όχι το σημαντικότερο, που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες όταν θα εξετάσουν τη μετεγκατάστασή τους μετά το Brexit», σχολίασε, μιλώντας στο Reuters, ο Τόμας Ουέρτας, πρώην μέλος της εποπτικής αρχής τραπεζών στη Βρετανία και νυν πρόεδρος της επιτροπής στην ελεγκτική εταιρεία ΕΥ. Ο ίδιος τονίζει πως η ΕΚΤ έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητές της να αξιολογεί τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι τράπεζες, αλλά «θα αντιμετωπίσει μια παρενέργεια, θα χρειαστεί να προχωρήσει σε πολλές αξιολογήσεις, καθώς πολλές τράπεζες υποβάλλουν την ίδια μεθοδολογία σε δύο διαφορετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές».

Προκειμένου να επισπεύσει τις διαδικασίες αξιολόγησης, η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει προσωρινή εξαίρεση σε μία τράπεζα της οποίας η μεθοδολογία έχει ήδη εγκριθεί από τις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές. Σύμφωνα με στελέχη αμερικανικής τράπεζας, που μίλησαν ανώνυμα στο Reuters, οι τράπεζες ευελπιστούν πως οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα καταλήξουν σε ενιαία διαδικασία έγκρισης, όπως, για παράδειγμα, εκείνη που εφαρμόζουν ήδη οι βρετανικές αρχές.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι η ιρλανδική μονάδα της αμερικανικής τράπεζας Citi πέρασε επιτυχώς το τεστ κοπώσεως και, επομένως, ανοίγει ο δρόμος για να εμπίπτει εφεξής στην αρμοδιότητά της.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ