Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 12-ΧΙ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΜΑΞΙΜ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΛΙΤΒΙΝΩΦ: Παρίσιοι, 11.- Αι περισσότεραι εφημερίδες –τόσον αι γαλλικαί όσον και αι των λοιπών χωρών– σχολιάζουσαι τον λόγον, τον οποίον εξεφώνησεν εν Μόσχα ο επί των Εξωτερικών επίτροπος Λιτβίνωφ κατά την εις αυτόν επίδοσιν των διασήμων του Τάγματος του Λένιν, τον χαρακτηρίζουν ως αριστοτέχνημα υποκρισίας και ψεύδους. Ο Λιτβίνωφ είπεν ότι τα Σοβιέτ, τα οποία πρώτα επρότειναν τον γενικόν αφοπλισμόν, προτείνουν ήδη την οργάνωσιν της γενικής ειρήνης διά συνάψεως συμφώνων μη επιθέσεως, εντός του πλαισίου της Κοινωνίας των Εθνών και δι’ αναλήψεως κοινού αγώνος εναντίον του επιτιθεμένου. Αι εφημερίδες τονίζουν ότι εάν υπάρχει αυτήν την στιγμήν «επιτιθέμενος» εναντίον της κοινής ευρωπαϊκής γαλήνης, αυτός είναι η Σοβιετική Ρωσσία.

ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΣΔ: Παρίσιοι, 11.- Ο γαλλικός Τύπος πληροφορείται ότι εις Αζερμπαϊτζάν, Αρμενίαν και Βόρειον Καύκασον εσημειώθησαν σοβαρώταται ταραχαί, αίτινες διά της προσχωρήσεως εις τους εθνικόφρονας και αυτών των κομμουνιστικών νεολαιών έλαβον μεγίστην έκτασιν. Αι αρχαί των Σοβιέτ έπνιξαν τας εκδηλώσεις αυτάς εις το αίμα προβάσαι εις ομαδικάς συλλήψεις και εκτελέσεις.

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λονδίνον, 11.- Ο εν Μαδρίτη ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι το πυροβολικόν του εθνικού στρατού επανέλαβε σήμερον τον βομβαρδισμόν της Μαδρίτης μετά περισσοτέρας εντάσεως. Πολλαί οβίδες εξερράγησαν εις διάφορα σημεία της πόλεως.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗΣ, ΒΟΛΩΝΙΝΗΣ: Την προσεχή Κυριακήν [15 Νοεμβρίου 1936] ώραν 11 π.μ. εις τα «Ολύμπια» θα δοθή η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών υπό την διεύθυνσιν του κ. Μητροπούλου. Ως σολίστ θα λάβουν μέρος οι δύο διαπρεπείς καλλιτέχναι και βιολιά σόλο της Συμφωνικής Ορχήστρας κ. Γ. Λυκούδης και Φ. Βολωνίνης, οι οποίοι θα εκτελέσουν το κοντσέρτο εις Ρε του Μπαχ [.,.].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ