ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο 60 εκατ. για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας 60 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD) και την Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να εκδώσει κατά το αμέσως προσεχές διάστημα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της προγράμματος για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας, η χρηματοδότηση αφορά την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 48 MW στην Κεντρική Ελλάδα. Το ομολογιακό δάνειο αναμένεται να καλυφθεί κατά 50 εκατ. από την EBRD και κατά 10 εκατ. από την Πειραιώς. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη ενεργειακή επένδυση που πραγματοποιεί η EBRD στην ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής ανέρχεται σε 738 MW. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, διαθέτει υπό κατασκευήν ή έτοιμες προς κατασκευήν εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 242 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 980 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Στόχος της είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.

Κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαμήνου, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατέγραψε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά σχεδόν 10%, σε 93,8 εκατ. Παράλληλα, τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 66,5 εκατ., έναντι 66,8 εκατ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 48 εκατ., καταγράφοντας άνοδο κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ., έναντι 11,3 εκατ., μειωμένα κατά 53,1%, κυρίως λόγω αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ