ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κοντά σε συμφωνία για αναδιάρθρωση των δανείων της η Μεβγάλ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάρτιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των δανείων της Μεβγάλ και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες οι τελευταίες λεπτομέρειες και να καταρτισθούν τα νομικά κείμενα. Μετά, πάντως, και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στη βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία, αυτή έχει εισέλθει μερικώς σε τροχιά ανάκαμψης και εκτιμάται ότι ήδη το 2016 δεν αποκλείεται να κλείσει με θετικό πρόσημο για την εταιρεία.

Ο χρόνος, βεβαίως, δεν είναι με το μέρος της Μεβγάλ, καθώς όσο αυτός περνάει τόσο η εταιρεία απειλείται με νέες συντηρητικές κατασχέσεις, πέραν αυτών που έχουν ήδη κάνει οι τράπεζες σε αρκετά από τα σήματά της. Αλλωστε στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης γενικής συνέλευση των μετόχων που έχει συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο της Μεβγάλ για τις 2 Δεκεμβρίου 2016 περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η έγκριση του προσχεδίου συμφωνητικού αναστολής ενεργειών (standstill) με τις τράπεζες. Επιπλέον, η γενική συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει τη διοίκηση να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και να προχωρήσουν σε πρώτη φάση στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης και στη συνέχεια στην τελική συμφωνία αναδιάρθρωσης.

Ο δανεισμός της Μεβγάλ ανέρχεται σήμερα σε 53 εκατ. ευρώ και το σχέδιο που κατά πληροφορίες συζητάει με τις τράπεζες προβλέπει την έκδοση ομολογιακού δανείου δεκαετούς διάρκειας με κεφαλαιοποίηση των τόκων. Αν και το ομολογιακό δάνειο δεν προβλέπεται να είναι μετατρέψιμο, αναμένεται να μπουν ως ενέχυρο οι μετοχές της Μεβγάλ. Το σχέδιο δεν προβλέπει «κούρεμα» δανείων, αλλά επιδιώκεται να επιτευχθεί συμφωνία για μείωση των επιτοκίων, ώστε η εταιρεία να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των οφειλών της.

To πενταετές επιχειρηματικό πλάνο που έχει καταθέσει η Μεβγάλ και που σύμφωνα με πηγές από τη διοίκηση της εταιρείας έχει ελεγχθεί και από την EY που πραγματοποίησε την αποτίμηση της γαλακτοβιομηχανίας ως ανεξάρτητος ελεγκτής προβλέπει μέχρι το τέλος της επόμενης πενταετίας η εταιρεία να έχει επιστρέψει σε πωλήσεις 180 εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων το 40% –από 35% σήμερα– να προέρχεται από εξαγωγές. Επιπλέον, η εταιρεία προγραμματίζει επενδύσεις για τη διετία 2017-2018 ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για την ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού.

Η διοίκηση της Μεβγάλ, πάντως, διαψεύδει την ύπαρξη συζητήσεων για πώληση της εταιρείας, ενώ μες στο επόμενο διάστημα η επιχείρηση σκοπεύει να καταβάλει το ποσό των περίπου 2,9 εκατ. ευρώ που οφείλει στο επενδυτικό fund Bartons, προκειμένου να μην έχει κάποια άλλη εμπλοκή με αυτό. Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία συμμετείχαν τελικά μόνο η οικογένεια Χατζάκου και η Δέλτα (θυγατρική της Vivartia του ομίλου MIG) και όχι η οικογένεια Συμεωνίδη ενίσχυσε τη ρευστότητα της εταιρείας. Σημειώνεται ότι μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ, η οικογένεια Χατζάκου και η Δέλτα κατέχουν από 43,18%, ενώ το ποσοστό της οικογένειας Συμεωνίδη διαμορφώνεται σε 13,62%.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2015, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 110,42 εκατ. ευρώ έναντι 125,8 εκατ. ευρώ το 2014, καταγράφοντας μείωση 12,23%. Οι καθαρές ζημίες αυξήθηκαν κατά 147,7% καθώς διαμορφώθηκαν το 2015 σε 17,39 εκατ. ευρώ, έναντι 7,02 εκατ. ευρώ το 2014. Πάντως, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τη διενέργεια προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων παλαιοτέρων χρήσεων ύψους 18,8 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου τα καθαρά αποτελέσματα παρουσιάζουν ζημίες μετά φόρων της τάξης των 14,3 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ξεπερνούσαν τα 70 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015, ενώ τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά (13,78 εκατ. ευρώ) από θετικά 3,44 εκατ. ευρώ το 2014.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ