ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία ΕΤΕ με «The People’s Trust»

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «The People’s Trust», ο οποίος παρέχει μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων προχώρησε η Εθνική Τράπεζα. Στόχος, η ενθάρρυνση και ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, καθώς και της στήριξης του act4Greece.

Σε αυτό το πλαίσιο, το «The People’s Trust» μπορεί να προτείνει οικονομική αρωγή σε ομάδες του προγράμματος NBG Business Seeds για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Επίσης, μπορεί να εισηγείται την ένταξη δύο ώριμων επιχειρηματικών ομάδων/προτάσεων που έχουν διακριθεί στις δράσεις του, απευθείας στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, καθώς και την ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds δύο ώριμων νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα προγράμματά του.

Το «The People’s Trust» θα συμμετάσχει με οικονομική αρωγή και mentoring από τα μέλη του και στη δράση «be finnovative», τον νέο αναπτυξιακό επιταχυντή της Εθνικής Τράπεζας με θεματική ενότητα τις οικονομικές συναλλαγές στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Ακόμη, θα διερευνηθεί η συμμετοχή του Οργανισμού στο πρόγραμμα συμμετοχικής χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας act4Greece - Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ