ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Αpollo προχώρησε σε δημόσια πρόταση για το 11,54% του Αστέρα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του υπόλοιπου ποσοστού 11,54% που δεν κατέχει στην Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ προχώρησε η Αpollo Investment ΗoldCo, νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία του Αστέρα Βουλιαγμένης. Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου 20 ημέρες ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός πώλησης του Αστέρα στην Αpollo, η οποία αφού κατέβαλε το ποσό των 393,1 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και στο ΤΑΙΠΕΔ απέκτησε ποσοστό 88,46% των μετοχών της ξενοδοχειακής εταιρείας. H Apollo προσφέρει 5,48 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή της δημόσιας πρότασης. Οι αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν το προσφερόμενο τίμημα μειωμένο κατά το ποσό που αναλογεί στον φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης και στα δικαιώματα εκκαθάρισης. Οπως αναφέρει η εταιρεία, επικαλούμενη στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της 27ης Οκτωβρίου –οπότε πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου της Αστήρ– είναι 4,53 ευρώ και συνεπώς το προσφερόμενο τίμημα είναι κατά 20,97% υψηλότερο.

Εάν μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης και τη μεταβίβαση των μετοχών η Apollo κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αστήρ θα ασκήσει το δικαίωμά της για εξαγορά και του υπολοίπου των μετοχών σε τιμή ανά μετοχή ίση προς το προσφερόμενο τίμημα. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών η Apollo θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της ξενοδοχειακής εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ